f
 


Train 1 quái nhận 2 wcionc  - Mu Season 6.15 6.15 OB 6/10/2020

Mu Season 6.15 6.15 - Alpha Test: 4/10/2020 - Open Beta: 6/10/2020 - Exp 999999999 Drop 95 - Train 1 quái nhận 2 wcionc  - Mu Online private lậu mới ra tháng 10 2020

Trang chủ: http://mu-tarkan.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutarkan2020

🌐🌐🌐mu-tarkan.com🌐🌐🌐
🔜🔜🔜 Ra Mắt Máy Chủ : Chiến Thần
Alpha Test: 4/10/2020 (13h)
Open Beta: 6/10/2020 (13h)

💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/ ‼

💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/ ‼

💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/‼

💢💢 Phiên Bản : 1500 Set Đồ Mới‼

Train 1 Quái Nhận 2 Wcionc 
Có Shop Goblin Bán Các Loại Cho Mọi Người
Tìm Người chia sẻ Mỗi Ngày Nhận Quà Theo Thỏa Thuận nhé >...
[img]https://i.imgur.com/FULR60a.jpg[/img]
✔️Train Nhận Wcionc Tại Barracks + Kantru 4 + Kill Boss
✔️NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
✔️Hệ thống pet cấp 1 cấp 2 siêu vip !
✔️Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
✔️Quay Wing 3 – SW3 – Wing cấp 4…
✔️Hệ Thống Party tự Động ( F10 )
✔️F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )
🔥🔥🔥Event GameMaster tổ chức:🔥🔥🔥🔥🔥
🔥Truy tìm GM
🔥PK Boss Trùm
🔥Đua Ngựa
🔥Giải Cứu Công Chúa
🔥PK Tranh Đấu
🔥Hỏi nhanh đáp nhanh
 Các hệ thống Event boss cân bằng người chơi giúp người chơi không gay nhàn chán ( thời gian event boss để phần đăng ký của sever ) Gia trị đồ săn boss trong game