f
 


Không top nạp, max wing 3, ctc - Mu Sài Gòn Season 6.3 Calssic Season 6.3 OB 26/8/2022

Mu Sài Gòn Season 6.3 Calssic Season 6.3 - Alpha Test: 25/8/2022 - Open Beta: 26/8/2022 - Exp 700 Drop 20 - Không top nạp, max wing 3, ctc - Mu Online private lậu mới ra tháng 8 2022

Trang chủ: http://mu-sg.com/hl/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ss6classic/

Phiên Bản SS6.3 Classic

Trang Chủ : http://mu-sg.com/HL

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN INGAME

FANPAGE : https://www.facebook.com/SS6Classic

  MÁY CHỦ MỚI : HỎA LONG

  Alpha Test : 13h 25/08/2022

  Open Beta : 19h 26/08/2022

▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️

  Exp 7xx  - Drop 20%

  Item Exl và Ngọc Giá Trị Cao

  Auto Reset Ingame -Treo Offline Tự Động Reset

  GHRS 20 lần/ngày

  Anti Hack Công nghệ mới - chống hack tuyệt đối

  Giới Hạn 3 Tài Khoản/PC

▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️▶️

  HỖ TRỢ TÂN THỦ

  Tạo nhân vật nhận ngày 10.000 Point và 2 Tỷ ZEN

  Bùa và Gấu 2 ngày

 

💎 Không Top Nạp

💎 Không webshop

💎 Không Danh Hiêu

💎 Không Tu Chân

💎 Đăng Ký Tài Khoản Ingame

💎 Đổi Mật Khẩu Ingame

💎 Offtrade - Treo bán hàng không cần online

💎 Tính năng Treo Off vẫn Nhặt được ngọc 

💎 CTC được tổ chức 1 tuần 1 lần.

💎 Set Đồ Hỗ Trợ Tân Thủ

💎 Vũ Khí Theo Class

💎 Reset 20L / ngày

🔶 Đảm Bảo Sự Công Bằng Cho Anh Em Game Thủ