f
 


- Mu Sài Gòn Season 6.9 OB 13/8/2019

Mu Sài Gòn Season 6.9 - Alpha Test: 10/8/2019 - Open Beta: 13/8/2019 - Exp 350x Drop 15% - - Mu Online private lậu mới ra tháng 8 2019

Trang chủ: http://mu-saigon.com

Mu moi ra thang 8 2019 - Mu Sài Gòn Season 6.9


mu-saigon.com
http://mu-saigon.com


SERVER MỚI QUẬN 5
Auto Reset Trong Game

GAME HAY NHẤT NĂM 2019


Alphatest Game 09h00 - 11/8/2019

Open Chính thức 13h00 - 13/8/2019
( tức vào lúc 1h00 chiều )

 


THÔNG TIN SERVER OPEN GAME

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 20 lần rs - 400 lv - 4000 point - 20 Triệu zen

• Website : http://mu-saigon.com mu-saigon.com
• Tài khoản :
http://id.mu-saigon.com id.mu-saigon.com
• Diễn Đàn :
http://forum.mu-saigon.com forum.mu-saigon.com
• Version : 6.9
• Cụm Máy Chủ : Quận 5
• Exp : 500
• Drop : 10%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : ICM