f
 


Phiên bản đồ xanh cầy zen giá trị cao - Mu S2 Xanh Pro Season 2 OB 25/3/2023

Mu S2 Xanh Pro Season 2 - Alpha Test: 19/3/2023 - Open Beta: 25/3/2023 - Exp 20 Drop 20 - Phiên bản đồ xanh cầy zen giá trị cao - Mu Online private lậu mới ra tháng 3 2023

Trang chủ: http://s2mupro.online

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100089827964520


✦Có tỷ lệ drop đồ exl thấp

✦Săn boss dame nhỏ - 5 6 ngày săn được boss

✦Giới hạn tài khoản : 1 pc 1 ip 1 acc 

✦Giới hạn reset top : 1 ngày 1 lần mỗi lần 500point

Lối chơi cầy khổ được tái sinh

Tiền tệ zen có giá trị cao trong game

Train map nhặt ngọc và zen giá trị cao

( Ae vào sau vẫn đuổi được reset )

✦Đồ đạc tự kiếm - sắn boss ra chậm 

✦Hệ thống giao dịch mua bán trong game

✦Cộng hưởng : mở sau 5 ngày open

✦Các giai đoạn phát triển từ đồ xanh cơ bả lên đồ exl và đồ 380.

✦Huyết lâu quảng trường quỷ drop ngọc cao

✦Công thành chiến mỗi tối 

BQT online 24/7 hỗ trợ fanpage nhiệt tình mọi thắc mắc trong game

lối chơi nguyên bản trở về thời xưa khi cộng đòng mu online được đông đảo ae ủng hộ

săn box đồ ra châm. hướng dẫn chi tiết chơi game và hướng dẫn ép đồ các giai đoạn game xem ở trang chủ 

______________________________________________

Hệ thống treo off  reset auto trong game