f
 


- Mu-Pk Season 6.9 OB 6/5/2020

Mu-Pk Season 6.9 - Alpha Test: 4/5/2020 - Open Beta: 6/5/2020 - Exp 800x Drop 50% - - Mu Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://mu-pk.net

Mu moi ra thang 5 2020 - Mu-pk Season 6.9


MÁY CHỦ : PK

Anpha test : 10h00 ngày 04/05/2020

Open Beta : 13h00 ngày 06/05/2020

SEASON 6.9 CUSTOM ITEM

★ Khởi điểm 10k point  ★

★ HIỂN THỊ DAME CHUẨN ★

★ ITEM NGUYÊN BẢN + ITEM CUSTOM ★

Đầy đủ Event và Sự kiện ingame cho anh em thoải mái kiếm đồ và tiền game

săn boss train quái nhận wcoi

MAX RESET = Giới hạn theo ngày 20 lần 1 ngày

Lưu ý : anh em chơi anphatest vui lòng tải lại game và đăng ký lại tài khoản