f
 


Sever custom cầy cuộc free cho anh em - Mu-King.Pro Season6.9 OB 13/11/2020

Mu-King.Pro Season6.9 - Alpha Test: 11/11/2020 - Open Beta: 13/11/2020 - Exp 666x Drop 10x - Sever custom cầy cuộc free cho anh em - Mu Online private lậu mới ra tháng 11 2020

Trang chủ: http://mu-king.pro

Fanpage hỗ trợ: https://upload.facebook.com/mu-kingpro-105384381311964/?modal=admin_todo_tour


📢📢📢Thông Báo Open Mu-King.pro
♻️Alpha Test: 13:00 11/11/2020
♻️Open Beta: 13:00 13/11/2020
♦️♦️♦️Máy Chủ Mới: Custom♦️♦️♦️
♦️♦️Máy Chủ Đậm Chất Cày Quốc Và Free cho Ae♦️♦️
🖥Thông Tin Máy Chủ: Custom🖥
✔️Exp: 666x Drop : 10x ExpMaster : 100x
✔️Atnihack: UGK 
✔️Max Master: 800 point
✔️Open Tặng 10k point khi tạo nhân vật
✔️Reset 1 lần 400 point giới hạn reset theo tốp 1
✔️Hệ Thống Bot Thu Mua lại đồ exe tỷ lệ 50% nhận 500wc
✔️Hỗ Trợ Tan Thủ : code game /tanthu 1 gấu
✔️Bar Lorencia Bán Wing 2 Hỗ trợ ae
✔️Sk Thỏ Ngọc  : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos
✔️Sk Mùa Hè    : 1h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos
✔️Blood VIP : kill 500 Quái Nhận Ngọc và Ngọc Custom Bất Kỳ
✔️Devil VIP : kill 500 Quái Nhận Ngọc và Ngọc Custom Bất kỳ
✔️Sk Siêu Boss Đai Chiến Lorencia: 6h 1 lần xuất hiện boss medusa vàn kundun và các loại boss 
✔️SK Boss Hoàng Kim 2h 1 lần: Giết 1 boss vàng bất kỳ tại lorencia nhận 200 wc 1 boss 
✔️SK Kundun : 2h 1 lần Tại Máp Kalima7 Giết  kundun nhận 5k GC
✔️SK Medusa: 2h10p 1 lần Tại máp Swap Giết  medusa nhận 5kgc
✔️SK Nhện : 8h 1 lần tại máp Rakion2 Giết nhện nhận 10k gc
✔️Đua Top Alpha Test : 13h ngày 11/11/2020 - 24h00 ngày 12/11/2020
Top 1 : 100k Wcoin 
Top 2 : 80k Wcoin
Top 3: 50k Wcoin
🕹SK Đua Top Open: 13h 13/11/2020 đến 24h 13/11/2020
Top 1 : 100k Wcoin+30b+30s+30c
Top 2: 80k Wcoin+20b+20s+20c
Top 3: 50k Wcoin+10b+10s+10c
👉👉👉👉👉Trang Chủ: http://mu-king.pro/
👉👉👉👉👉Fanpage: https://upload.facebook.com/Mu-kingpro-105384381311964/?modal=admin_todo_tour
👉👉👉👉👉Link Tải Game: https://drive.google.com/file/d/13RBKSuaB4_puQDIxHU46fQD2NlOXvjtW/view?fbclid=IwAR1PVDXdr42Vywwq1qb_RVf_TYQSn8h-i_5X14LpWd9CZWXXtaXlrAMIuww