f
 


Free99%, no webshop - Mu King Ss6.9 OB 19/7/2020

Mu King Ss6.9 - Alpha Test: 17/7/2020 - Open Beta: 19/7/2020 - Exp 600 Drop 15 - Free99%, no webshop - Mu Online private lậu mới ra tháng 7 2020

Trang chủ: http://mu-king.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukingss6.9

🇻🇳🇻🇳𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚́𝐨 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐌𝐨̛̉ 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 MU chuẩn  cày cuốc  𝟐𝟎𝟐𝟎🇻🇳🇻🇳

☀️☀️☀️☀️☀️ 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 KING☀️☀️☀️☀️☀️

☀️☀️☀️Mu-king.net☀️☀️☀️

⚜️⚜️⚜️𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 𝑇𝑒𝑠𝑡 : 11ℎ00 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 17/𝟎7/𝟐𝟎𝟐𝟎⚜️⚜️⚜️

⚜️⚜️⚜️𝑂𝑝𝑒𝑛 𝐵𝑒𝑡𝑎 : 11ℎ00 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 19/𝟎7/𝟐𝟎𝟐𝟎⚜️⚜️⚜️

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🔥🔥🔥𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫:🔥🔥🔥

✅𝐄𝐱𝐩: 300x 𝐃𝐫𝐨𝐩: 10%.

✅𝐋𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐚̀𝐢 𝐤𝐡𝐨𝐚̀𝐧: Nhận sẵn WCOIN tham gia game

❗️❗️Alpha Test: 10.000.000 GCOIN + 65k Point

✅𝐑𝐞𝐬𝐞𝐭: Auto Reset ingame (Đủ level tự reset)

✅Đồ Họa hiệu ứng đẹp

✅𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐓𝐮 Chân: Tăng dame cho nhân vật

✅𝐇𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐃𝐚𝐧𝐡 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐮: Mới lạ và đẹp mắt

✅Nhiều tính năng mới được UPDATE.

✅𝐁𝐨𝐬𝐬 𝐕𝐚̀𝐧𝐠: Tiêu diệt Nhận WCC Và box kundun

✅𝐊𝐮𝐧𝐝𝐮𝐧, 𝐍𝐡𝐞̣̂𝐧, 𝐌𝐞𝐝𝐮𝐬𝐚, 𝐐𝐮𝐲̉ 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠: Tiêu diệt nhận WCC + Rớt box tím , box xanh.....

✅𝐓𝐡𝐨̉ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐒𝐮𝐦𝐦𝐞r Jewel các loại...

✅𝐇𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐋𝐚̂𝐮:: 150 quái 1 ngọc ngẫu nhiên

✅𝐃𝐄𝐕𝐈𝐋, 𝐒𝐊𝐘: 150 quái 1 ngọc ngẫu nhiên.

✅𝐓𝐈𝐄̂𝐔 𝐃𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐁𝐎𝐒𝐒: Kundun, Medusa, Nhện, Quỷ Vương nhận WCC

✅Đ𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐜𝐤, 𝐁𝐚𝐫𝐮𝐤𝐚: Diễn ra hàng tuần

✅𝐒𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐏𝐊: Diễn ra hàng tuần

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔥🔥🔥𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐕𝐈𝐏: Like share, tag 5 bạn bè nhận code tân thủ
➖➖➖➖BQT Kính Báo !!!➖➖➖➖

⚠Trang chủ: mu-king.net

⚠Group: https://www.facebook.com/groups/1013551865334681/
⚠Fanpage: https://www.facebook.com/MUKINGSS6.9/?modal=admin_todo_tour