f
 


Sever thuần pvp , custom công thức chế đồ , đồ giá trị ,không bán ngọc , cày cuốc - Mu Khương Long 6.9 OB 1/7/2022

Mu Khương Long 6.9 - Alpha Test: 18/6/2022 - Open Beta: 1/7/2022 - Exp 55% Drop 15% - Sever thuần pvp , custom công thức chế đồ , đồ giá trị ,không bán ngọc , cày cuốc - Mu Online private lậu mới ra tháng 7 2022

Trang chủ: https://mukl.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukl.net

Sever có công thức chế đồ thần nhé!!
【 https://mukl.net 】Phiên Bản SS6
MÁY CHỦ MỚI : Đại Lục
Alpha Test : 8h 18/6/2022 [ Hỗ trợ test ]
Open Beta : 8h 1/7/2022
Lối chơi thuần PVP .
Các map trian đẵ đổi thành map thuần PVP .
Người chơi có tỷ lệ bị rơi đồ khi chết ở những map PVP
Loot đồ từ quái để PVP không cần mang đồ vào map để đánh nhau , đồ PVP chỉ tồn tại 15 phút và không được +++.
Ở những map PVP mỗi 2 phút sẽ rơi ngẫu nhiên ngọc và nguyên liệu chế đồ.
Có Sub NON PK để anh em treo máy và off trian
Có Sub hạn chế reset để cho người mới an tâm không bị sock chết
═══════════════════════════
Exp x55 - Drop %5
Có thêm quái tinh anh rơi đồ Exe ( quái thường không rơi Exe)
Thêm công thức luyện chế đồ Exe và đồ thần
Thêm set đồ option ẩn (Phá Ấn)
Thu mua lại WC của người chơi
Chương trình sổ số hàng ngày
Drop Item và ngọc All Map
Không bán hộp , ngọc , tất cả ở trong Boss và quái
Danh Hiệu Tu Chân đúng kiểu tác giả
Auto Reset Ingame - Reset nâng cao bằng ngọc .
Giới hạng reset để ổn định Sever
Giới Hạn 4 Tài Khoản/PC
Đồng hành và làm Event tự phát đến từ vị trí Admin
Xổ số hàng ngày ích Sever Lợi Player .
═══════════════════════════
HỖ TRỢ TÂN THỦ
Tạo nhân vật nhận ngay
Bùa và Gấu 7 ngày
═══════════════════════════
Trang Chủ : http://taikhoan.mukl.net/index.php
Đăng Ký & Tải Game : https://taikhoan.mukl.net/#download
Group Thảo luận : https://www.facebook.com/mukl.net