f
 


Mu cày cuốc - Mu Keeppoint 6.9 OB 20/11/2020

Mu Keeppoint 6.9 - Alpha Test: 16/11/2020 - Open Beta: 20/11/2020 - Exp 5000x Drop 20% - Mu cày cuốc - Mu Online private lậu mới ra tháng 11 2020

Trang chủ: http://mukeeppoint.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/805356856698357/

➡️➡️➡️MUKEEPPOINT.INFO➡️➡️➡️
➡️Ra mắt máy chủ : Huyền Thoại
➡️Alpha Test : 10h / 16/11/2020
➡️Open Beta : 11h/20/11/2020
➡️Exp : 5000x
➡️Exp Master : 100
➡️Drop : 20
✅Thông Tin Alpha Test và lịch đua top Alpha Test
➡️Khởi tạo nhân vật nhận 300k point -đồ bán tại Shop Loren , boss các loại ......
✅Đua top AllPha Test từ 10h/16/11/2020- 23h/19/11/2020
➡️Top 1 : 300k WcoiC hoặc 300k Gcoin
➡️Top 2 : 200k WcoiC hoặc 200k Gcoin
➡️Top 3 : 100k WcoiC hoặc 100k Gcoin
🔰Thông tin Open beta máy chủ :Huyền Thoại ...1 tình yêu :D
➡️Khởi tạo nhân vật nhận 15k point + lv 400 , 0 zen :D
➡️Lệnh ingame cho ae tham khảo ( /nv3 ) /tien 99999999999 ( full 2 tỉ zen )
➡️F10 Camera 3D
✅Không tu chân , Danh hiệu có khi đạt mốc RS
✅Boss ra liên tục 2h/1 lần gồm các loại boss có mới có cũ ,có boss Goku ,mabu cho AE solo :D
🔰Thông tin đua Top máy chủ :Huyền Thoại
💢Sự kiện đua Top 3 ngày / 7 ngày / 15 ngày
📌Đua top 3 ngày từ 11h/20/11/2020 đến 23h/23/11/2020
➡️Top 1 : 1 Sét 380 + 9 luck + 3 op tùy chọn theo class
➡️Top 2 : 1 Sét 380 + 9 luck + 2 op tùy chọn theo class
➡️Top 3 : 1 Sét 380 + 9 luck + 1 op tùy chọn theo class
📌Đua top 7 ngày từ 11h/20/11/2020 đến 23h/27/11/2020
➡️Top 1 : 1 Sét 400 + 9 luck + 3 op tùy chọn theo class
➡️Top 2 : 1 Sét 400 + 9 luck + 2 op tùy chọn theo class
➡️Top 3 : 1 Sét 400 + 9 luck + 1 op tùy chọn theo class
✅Top 1 chủng tộc nhận 1 vũ khí 380 luck + 9 + 3 op tùy chọn hoặc 1 vũ khí 400 + 9 1 op tùy chọn
📌Đua top 15 ngày từ 11h/20/11/2020 đến 23h/02/12/2020
➡️Top 1 : 1 Sét 702exl + 9 luck + full op tùy chọn theo class + kèm vũ khí
➡️Top 2 : 1 Sét 702exl + 9 luck + 3op tùy chọn theo class + kèm vũ khí
➡️Top 3 : 1 Sét 702exl + 9 luck + 2op tùy chọn theo class + kèm vũ khí
🔰Top phú hộ + mốc nạp nhé ai k cày có thể donate ủng hộ :D
💢Đua top phú hộ tính từ 11h/20/11/2020 đến 23h / 27/11/2020
➡️Top 1 : 1 sét 702ex + 13 full tùy chọn + 1 wing 4 full + 13
➡️Top 2 : 1 sét 400ex + 13 full tùy chọn + 1 wing 3 full + 13
➡️Top 3 : 1 sét 380ex + 13 full tùy chọn + 1 wing 2.5 full + 13
➡️Top 4 : 1 sét Ring pen ex + 13 full tùy chọn + 1 wing 2 full + 13
✅Mốc Donate nhận thưởng cho AE nhé
➡️100k -200k nhận 1 vũ khí 380 + 9 luck 1 Op tùy chọn + 10b .10s
➡️300k -500k nhận 1 vũ khí 380 + 9 luck 2 Op tùy chọn + 1 pét
➡️600k -999k nhận 1 vũ khí 400 + 9 luck 1 Op tùy chọn + 1 pét
➡️1m - 1m5 nhận 1 wing 2 full + 13 có dòng tính năng ( Lửa ,sét,,,,)+ 1 pét + 1 cặp ring pen exl 1op tùy chọn
➡️2m - 2m5 nhận 1 wing 4 full + 13 có dòng tính năng ( Lửa ,sét,,,,)+ 1 pét + 1 cặp ring pen exl full tùy chọn
💢K/M nạp 50% cho Cart , 100% cho ATM
✅Lưu ý có cộng dồn cho AE để nhận thêm nhiều mốc nạp nhé
📌Trang chủ : http://mukeeppoint.info/
📌Page nhóm : https://www.facebook.com/groups/805356856698357
📌FB adm : https://www.facebook.com/