f
 


Không webshop,reset nhận gcoin - Mu-Ice Ss6.3 OB 19/5/2020

Mu-Ice Ss6.3 - Alpha Test: 17/5/2020 - Open Beta: 19/5/2020 - Exp 600 Drop 50 - Không webshop,reset nhận gcoin - Mu Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: https://mu-ice.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-Ice-free-100-104919337787262/

🇻🇳🇻🇳🇻🇳Thông Báo Open Mu-Ice🇻🇳🇻🇳🇻🇳
🔱🔱🔱🔱🔱Máy Chủ :King🔱🔱🔱🔱🔱
🔥🔥Máy Chủ Đậm Chất Cày Quốc🔥🔥
🖥Thông Tin Máy Chủ:
🎮Exp: 300x Drop : 5x ExpMaster : 50x
️🎉MaxPoint : 65k
️🎉Max Master: 400 point
️🎉Open Tặng 5k point khi tạo nhân vật
️🎉Reset 1 lần 600 point max point 100 RS
️🎉Reset nhận 200 Wcoin
️🎉10k Wcoin đổi 1 Box10k Gcoin(80% rơi mảnh
box380,4% rơi mỗi loại Ngọc Bless,Soul,Chaos,Cre,3%
rơi Lông Vũ,1% rơi box380 )
🎉20 Mảnh box380 tự động gộp thành box380(Ném box
380 99% nhân ngay item 380 full opt , 1% Nhận Item
Mix set đồ 400)
🎉Hệ Thống chế tạo Ngọc Sk: 30s+30b+30Chaos+30Cre
Giao Dịch Cùng BotTrade nhận Ngay Ngọc Socket
🎉Blood : kill 1k2 Quái Nhận Ngọc B,S,Chao.....
🎉Devil : kill 1k Quái Nhận Ngọc B,S,Chao.....
🎉Boss vàng 4h 1 lần: Box ném đồ full opt
🎉Kundun : 1h 1 lần Giữa Loren rớt 2 box10kWcoin
🎉Medusa: 4h 1 lần nhận 5 Box box10kWcoin(Stadium)
🎉Nhện : 4h 1 lần nhận 5 Box box10kWcoin
🕹Đua Top Alpha Test : 13h ngày 17/05/2020 - 19h 19/05/2020
Top 1 : 100k Wcoin+5box10kwcoin
Top 2 : 80k Wcoin+4box10kwcoin
Top 3: 50k Wcoin+3box10kwcoin
🕹Đua Top Open: 20h 19/05/2020
Top 1 : 100k Wcoin+wing 2
Top 2: 80k Wcoin+30b+30s+5Lông Vũ
Top 3: 50k Wcoin+30b+30s+3Lông Vũ
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️Like và tag 3 người bạn dưới bài viết nhận ngay bài viết nhận Code 30k Gcoin Khi open
👉👉👉👉👉Trang Chủ : https://mu-ice.net
👉👉👉👉👉Fanpage: https://www.facebook.com/104919337787262