f
 


Miễn phí 100%, tặng miễn phí tân thủ đồ full 30 ngày, săn ngọc custom miễn phí - Mu Huyet Than Season 6.9 OB 8/6/2020

Mu Huyet Than Season 6.9 - Alpha Test: 7/6/2020 - Open Beta: 8/6/2020 - Exp 500 Drop 30 - Miễn phí 100%, tặng miễn phí tân thủ đồ full 30 ngày, săn ngọc custom miễn phí - Mu Online private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://id.muhuyetthan.net/

🇻🇳🇻🇳🇻Thông Báo Open ID.MUHUYETTHAN.NET
Alpha Test: 13:00 7/6/2020
Open Beta: 10:00 8/6/2020
🔱🔱🔱Máy Chủ : iCARUS 🔱🔱🔱
🔥🔥Máy Chủ Đậm Chất Cày Quốc Và Free cho Ae🔥🔥
🖥Thông Tin Máy Chủ: iCARUS
🎮Exp: 500x Drop : 50x ExpMaster : 100x
🎉Atnihack: X-TEAM
🎉Max Master: 800 point
🎉Open Tặng 10k point khi tạo nhân vật
🎉Reset 20 lần max ponit 65k ponỉ nhé
RESET NHẬN WCOINC. TỔNG PONIT NHẬN 65K MIỄN PHÍ ANH EM TỰ BUILD PK SĂN BOSS
🎉GHRS THEO TOP 1- GHRS NGÀY
🎉Hỗ Trợ Tan Thủ : code game /tanthu
1 SÉT ĐỒ FULL CÂP THẤP 30 NGÀY MIỄN PHÍ
🎉Bar Lorencia Bán Wing 2.5 free Hỗ trợ ae
🎉Sk Thỏ Ngọc : 2h 1 lần kill thỏ nhận 50wc và rớt ngọc b s cre chaos
🎉Sk Mùa Hè : Diễn ra tối chủ yếu cho ae đi làm về chơi.
🎉Blood VIP : Trả Quest ngọc custom bất kỳ
🎉CC VIP : Trả Quest ngọc custom bất kỳ
🎉Sk Siêu Boss Đai Chiến Lorencia: 8h 1 lần xuất hiện boss medusa vàn kundun và các loại boss TẠI SÂN ĐUA NGỰA
🎉SK Boss Hoàng Kim 2h 1 lần: Giết 1 boss vàng bất kỳ tại lorencia nhận 100wc 1 boss
🎉SK Kundun : 4h 1 lần Tại Máp LORENCIA giết được 5000 WcoinC rơi đồ thần- ngọc custom NL2.5