f

Hỗ trợ tân thủ khi open : 20 lần rs - 400 lv - 4000 point - 20 triệu zen - Mu Huyết Long Season 6.9 OB 13/5/2019

Mu Huyết Long Season 6.9 - Alpha Test: 11/5/2019 - Open Beta: 13/5/2019 - Exp 500x Drop 10% - Hỗ trợ tân thủ khi open : 20 lần rs - 400 lv - 4000 point - 20 triệu zen - Mu Online private lậu mới ra tháng 5 2019

Mu moi ra thang 5 2019 - Mu Huyết Long Season 6.9

 
muhuyetlong.net
http://muhuyetlong.net
 
 
SERVER MỚI VIỆT NAM
BÁN ĐỒ FULL = ZEN SHOP GAME
 
GAME HAY NHẤT NĂM 2019
 
Alpha Test Game 09h00 - 10/5/2019
 
Open Chính thức 13h00 - 13/5/2019
( tức vào lúc 1h00 chiều )
 
 
 
THÔNG TIN SERVER OPEN GAME
 
Hỗ trợ tân thủ Khi open : 20 lần rs - 400 lv - 4000 point - 20 Triệu zen
 
• Website : http://muhuyetlong.net muhuyetlong.net
• Tài khoản : http://id.muhuyetlong.net id.muhuyetlong.net
• Diễn Đàn : http://forum.muhuyetlong.net forum.muhuyetlong.net
• Version : 6.9
• Cụm Máy Chủ : Việt Nam
• Exp : 1000x
• Drop : 5%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : ICM
 


Bình Luận
Đi lên