f
 


(free 9999% tất cả trong xshop train nhận wc và gp) - Mu-Huyenthoai.Com Season 6.9 OB 3/10/2020

Mu-Huyenthoai.Com Season 6.9 - Alpha Test: 1/10/2020 - Open Beta: 3/10/2020 - Exp 1000 Drop 20 - (free 9999% tất cả trong xshop train nhận wc và gp) - Mu Online private lậu mới ra tháng 10 2020

Trang chủ: http://mu-huyenthoai.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/c%c3%a2u-l%e1%ba%a1c-b%e1%bb%99-mu-huy%e1%bb%81n-tho%e1%ba%a1i-107511721112

⚔⚔⚔MU-HUYENTHOAI.COM⚔⚔⚔

💎 Ra Mắt Máy Chủ : Huyền Thoại 

(Free 9999% Tất Cả Trong Xshop Train Nhận WC Và GP)

Alpha Test 🕘 : 1/10/2020 (9h)
Open Beta 🕐  : 3/10/2020 (13h)

Chia Sẻ 50k Wcionc Sét Tân Thủ 380 3 Ngày

Đua Tốp Alpha Test: 1/10/2020 (18h) Chốt Tốp 2/10/2020 (18h)

Tốp 1 Nhận W 2.5 +11 Luck 28 op 1 Mln Và 200k Wcionc

Tốp 2 Nhận 1 Vk 380 Luck 28 op 2% 10% +10 Và 150k Wcionc

Tốp 3 Nhận 1 Vk 380 Luck 28 op 2% 10% +9 Và 100k Wcionc

Nghiêm Cấp Cày nhiều ac Lấy Tốp

Chốt Tốp BQT Sẽ Kiểm Duyệt ip Tài Khoản Tránh Gian lận

➡️Trang chủ: Mu-huyenthoai.com

➡️Đăng Ký : http://mu-huyenthoai.com/id/

𝐄𝐱𝐩 : 1000
Drop : 20%
Aiti 🛡 : Chống Hack
Giới hạn Reset Ngày 20 Lần

Link Google : 
https://drive.google.com/file/d/1g_NJK2QTQ1VF5p1I3he8oVDwI39gquPM/view

➡️Link Tải Game :
http://ybshare.com/download/3z8jbqlac3#download

=====================================================

📝📝📝📝📝📝 Lệnh Trong Game 📝📝📝📝📝📝
Đồ hỗ trợ : /tanthu
Treo và reset : /reset auto - /train -/off attack
Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd
Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl
Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem
Xin Zen : /zen 9999999999
Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack
Tự Động Reset : /reset auto
Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu
Làm Nhân Vật 3   :   /nv3

======================================================

✔️Cộng Hưởng Full Op
✔️Train Nhận Wcionc Tại Barracks + Kantru 4 + Kill Boss
✔️NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
✔️Hệ thống pet cấp 1 cấp 2 siêu vip !
✔️Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
✔️Quay Wing 3 – SW3 – Wing cấp 4…
✔️Hệ Thống Party tự Động ( F10 )
✔️F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )
🔥🔥🔥Event GameMaster tổ chức:🔥🔥🔥🔥🔥

🔥Truy tìm GM
🔥PK Boss Trùm
🔥Đua Ngựa
🔥Giải Cứu Công Chúa
🔥PK Tranh Đấu
🔥Hỏi nhanh đáp nhanh
Đặc Biệt Mu có thể sử dụng chức năng auto reset khi off game ! Các hệ thống Event boss cân bằng người chơi giúp người chơi không gay nhàn chán ( thời gian event boss để phần đăng ký của sever ) Gia trị đồ săn boss trong game cao và hiếm !