f
 


Free 95% cho ae cày tết - Mu- Hùng Vương Custom- Free Wc Săn Boss Ss6.9 Custom OB 25/1/2022

Mu- Hùng Vương Custom- Free Wc Săn Boss Ss6.9 Custom - Alpha Test: 24/1/2022 - Open Beta: 25/1/2022 - Exp 9999x Drop 95% - Free 95% cho ae cày tết - Mu Online private lậu mới ra tháng 1 2022

Trang chủ: http://muhungvuong.online

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu-h%c3%b9ng-v%c6%b0%c6%a1ng-free-9669-1615983568615751/?__cft__[0]=azutbcl

💻http://muhungvuong.online/ PHIÊN BẢN TẾT

💻 ALPHATEST: 13h 24/01/2022

💻 OPEN: 13h 25/01/2022

🔥 THÔNG TIN VỀ MÁY CHỦ

💥 Máy chủ HÙNG VƯƠNG Phiên bản tết

💥 Phiên bản Seasion 6.9 Custom

🔺 AUTORESET - KEEPPOINT - SĂN BOSS - CÀY RESET✔️

🔷 Exp x9999 - Drop 80% - KeepPoint – Auto Reset

💻 Giới Hạn Reset 20 Lần 1 Ngày

💻 Giới Hạn 5 Account 1 IP phục vụ ae dân cày.

🔰 Tính Năng Máy Chủ

🔱 Hệ Thống Nâng Cấp Vũ khí Rồng

🔱 Hệ Thống Nâng Cấp Danh Hiệu

🔱 Hệ Thống Nâng Cấp Tu Luyện

🔱 Hệ Thống Nâng Cấp Quân Hàm

🔱 Hệ Thống Nâng Cấp Vũ Khí Rồng Cấp 2

🔱 Hệ Thống Nâng Cấp Sét CẤP 2

🔱 Hệ Thống Nâng Cấp Pét Cấp 1 2 3 4 5

🔱 Hệ Thống Nâng Cấp Wing Custom Wing SS8 WING S13

⚜️ Hệ Thống Hiệu Ứng Vũ khí Rồng Tăng Dame

⚜️ Hệ Thống Hiệu Ứng Vũ khí 380 Tăng Dame

⚜️ Hệ Thống Hiệu Ứng Ring Pen +15 Tăng Dame

⚜️ Hệ Thống Hiệu Ứng sét quần áo + 15 Tăng Dame

⚜️ Hệ Thống Săn Boss Nhận Wcoin

⚜️ Hệ Thống Blood Vip Nhận Random Ngọc Các Loại Và Ngọc Custom

🔱 Hệ Thống Devill Vip Nhận Random Ngọc Các Loại Ngọc Custom

🔱 Hệ Thống Sự Kiện Diễn Ra Liên Tục Trong Game Dành Cho Dân Cày

🔱 Hệ Thống Sự Kiện Erohim 10k Wcoin 1 Con

🔱 Hệ Thống Sự Kiện Medusa 10k Wcoin 1 Con

🔱 Hệ Thống Sự Kiện Qủy Vương 10k Wcoin 1 Con

🔱 Hệ Thống Sự Kiện Boss Class 10k Wcoin 1 Con

🔱 Hệ Thống Sự Kiện Medusa Gold 20k Wcoin 1 Con

🔱 Hệ Thống Sự Kiện KunDun Gold 20k Wcoin 1 Con

🔱 Hệ Thống Sự Kiện Nhện Gold 20k Wcoin 1 Con

🔱 Hệ Thống Train 3rack 3 wcoi 1 con qoái

🔱 Hệ Thống Train Kanturu4 2 wcoi 1 con qoái

🔱 Hệ Thống blood Rơi Ngọc Custom + Box

TảiGame : http://muhungvuong.online/#download

Fb Nhóm :https://www.facebook.com/Mu-H%C3%B9ng-V%C6%B0%C6%A1ng-Free-9669-1615983568615751

Zalo Nhóm :https://zalo.me/g/wuclis067