f
 


Mu cày cuốc - Mu-Hanois69 6.9 OB 16/1/2021

Mu-Hanois69 6.9 - Alpha Test: 14/1/2021 - Open Beta: 16/1/2021 - Exp 1000 Drop 10 - Mu cày cuốc - Mu Online private lậu mới ra tháng 1 2021

Trang chủ: http://mu-hanois69.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu-hanois69com-mua-b%c3%a1n-trao-%c4%90%e1%bb%95i-kinh-nghi%e1%bb%87m-muonl

mu-hanois69.com
máy chủ : Song Long 
Test : 13h/14/1/2021
Open : 13h/16 /1/2021
Exp : 500x
Drop : 30%
-Alpha Test : tặng 0 lần reset + 200k point  đồ đạc bán free shop cho AE mua để Pk 
-Mở đua top Alpha test : từ 13h/14/1/2021 đến 23h/15/1/2021 ai đạt số reset cao nhất sẽ nhận giải * ( lưu ý reset ko nhận đuọc point ) 
-Top 1 : 500k wcoiC 
-Top 2 : 300k wcoiC
-Top 3 : 100k wcoiC 
+Open ae ib adm để nhận giải 
-Open Sever ; Tặng 0 lần reset + 15k point   -Giới hạn 25lần reset /1 ngày ( exp thấp nhé AE ) 
+Shop hỗ trợ đồ cấp 1 full + 9 + bán Gấu free tại Bar loren ( No code ) 
-Tính năng ingame :
Danh Hiệu 
Tu Chân 
Attack
Giới hạn tối đa 3 ac /1 ip 
Săn boss nhận Wcoi
Train quái nhận Golbin
Xshop bán ngọc custom + bùa + Đổi Golbin qua WcoiC
Treo cửa hàng mua bán = đồng Wcoi các kiểu 
-Các sự kiện , even , drop  
Boss vàn Lorencia 2h/1 lần mỗi lần 50 con/1sud 
Kundun , medusa, erohim , selupan , rồng 2 đầu , hỏa kỳ lân , 3h /1 lần Máp ARENA góc bên phải đi vào 
Bc , devill 2h/1 lần 
-Đồ 380 , 400 sẽ  đuọc drop ở các boss  vàng và đồ 702exl 400 sẽ drop kundun ,... 
+Đua top Open máy chủ :Vô Song 
- Bắt đầu từ 13h/16/1/2021 đến 23h/ 20/1/2021 
Top 1 ; Nhận 1 sét 380 full exl + 13 + 1 wing 2.5 luck full + 13 
Top 2 ; Nhận 1 sét 380 full exl +  9+ 1  wing 2   luck full + 9 
Top 3 ; Nhận 1 sét 380 full exl + 0
-Trang chủ : http://mu-hanois69.com/
-Fanpage : https://www.facebook.com/groups/696750680803651
-Group : https://www.facebook.com/Mu-hanois69com-Mua-B%C3%A1n-Trao-%C4%90%E1%BB%95i-Kinh-Nghi%E1%BB%87m-Muonline-105821478134297