f
 


- Mu Hanoi Ii Season 6.9 OB 8/8/2019

Mu Hanoi Ii Season 6.9 - Alpha Test: 6/6/2019 - Open Beta: 8/8/2019 - Exp 300x Drop 5% - - Mu Online private lậu mới ra tháng 8 2019

Trang chủ: http://muhn2.vn

Mu moi ra thang 8 2019 - Mu Hanoi Ii Season 6.9

 

Hỗ trợ tân thủ Khi open : 10 lần rs - 400 lv - 4000 point - 20 Triệu zen

• Website : http://muhn2.vn
• Tài khoản : http://muhn2.vn/taikhoan
• FANPAGE : https://www.facebook.com/Mu-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-II-866323990393919/
• Version : 6.9
• Cụm Máy Chủ : Hà Tây Xưa
• Exp : 300
• Drop : 10%
• Đường truyền : 1GBs
• Data Center : VDC Việt Nam
• Antihack : ICM