f
 


Muhnx.net - đông người chơi - test: 13h 05/11 - open: 13h 07/11 - Mu Hà Nội Xưa Mu Mới Ra OB 7/11/2019

Mu Hà Nội Xưa Mu Mới Ra - Alpha Test: 5/11/2019 - Open Beta: 7/11/2019 - Exp x1 Drop x1 - Muhnx.net - đông người chơi - test: 13h 05/11 - open: 13h 07/11 - Mu Online private lậu mới ra tháng 11 2019

Trang chủ: http://muhnx.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHaNoiXua2003/

MU Hà Nội trở lại, tái hiện ký ức 15 năm kinh điển
Đông người chơi, Event hấp dẫn
Event Liên Tục Hàng Tuần Không Nhàm Chán
══════════════════
⚡ Ra mắt Server TARKAN
- Test: 13h 05/11
- Open: 13h 07/11
══════════════════
✅ Săn boss vàng, kun đun hàng ngày
✅ Tổ Đội Săn Ngọc mổi ngày
✅ Tổ Đổi Săn Boss mỗi ngày
✅ Tổ Đội PVP
✅ Sự kiện Bang Hội Tranh Tài
══════════════════
Tải Game : http://muhnx.net/taigame/
Trang Chủ : http://muhnx.net/
Đăng Ký : http://muhnx.net/s3/
Fanpage : https://www.facebook.com/MuHaNoiXua2003/
Group FB : https://www.facebook.com/groups/MuHaNoi2003/