f
 


Mu ổn định đông người và lâu dài event bang chiến diễn ra hàng đêm thả ga săn bắt tự do cày cuốc với nhiều event - Mu Hà Nội Season 6.9 OB 12/7/2020

Mu Hà Nội Season 6.9 - Alpha Test: 10/7/2020 - Open Beta: 12/7/2020 - Exp 400x Drop 20% - Mu ổn định đông người và lâu dài event bang chiến diễn ra hàng đêm thả ga săn bắt tự do cày cuốc với nhiều event - Mu Online private lậu mới ra tháng 7 2020

Trang chủ: http://muhanoixua.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoixua2003/

 Trang Chủ:  http://muhanoixua.org/

Tải game:  http://muhanoixua.org/tg/

Mu Hà Nội Khai Mở Máy Chủ Mới ATLANS

Alpha test : 10/07/2020 lúc 13:00

Open Beta : 12/07/2020 lúc 13:00

Đặc biệt : Mu ổn định đông người và lâu dài

Event Bang Chiến diễn ra hàng đêm

Thả ga săn bắt tự do cày cuốc với nhiều Event diễn ra trong ngày !!

Thông tin Server

Auto Reset trong game: /autoreset hoặc /autoresetvip

Phù hợp cho tất cả mọi đối tượng đi làm và rảnh rỗi

Exp: 400x

Drop: 20%

Giới hạn Reset theo Top 1

Hàng Loạt Event Mới Lạ Diễn Ra Hàng Ngày

Hệ Thống Train Cày Ngọc

Hệ Thống Cân Bằng PK

Hệ Thống Online Nhận Gcoin

Hệ Thống Event Săn Ngọc

Hệ Thống Blood VIP