f
 


mukeep point 1500 set đồ mới - Mu-Goku.Com 6.15 OB 9/10/2020

Mu-Goku.Com 6.15 - Alpha Test: 7/10/2020 - Open Beta: 9/10/2020 - Exp 999999 Drop 95 - mukeep point 1500 set đồ mới - Mu Online private lậu mới ra tháng 10 2020

Trang chủ: http://mu-goku.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugoku

🌐🌐Mu-GoKu.COM🌐🌐🌐

🔜🔜🔜 Ra Mắt Máy Chủ : Bá Vướng

Alpha Test: 28/9/2020 (13h)

Open Beta: 30/9/2020 (13h)

💢💢 Trang Chủ : http://mu-goku.com/

💢💢 Trang Chủ : http://mu-goku.com/

💢💢 Trang Chủ : http://mu-goku.com/

Phiên Bản : mukeep point 1500 Set Đồ Mới , 15 sieu boss moi va 100 pet moi

🔶 𝐄𝐱𝐩 : 999999x

🔸Drop : 95%

Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3

NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia

Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3

Quay Wing S3 Wing 4

Hệ Thống PT tự Động

Cộng Hưởng Max Full Op

f10 Bật Tính Năng Trong Game

Tự đánh Và train off

F8:Camera- F11 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )

🔥🔥🔥Event GameMaster tổ chức:🔥🔥🔥🔥🔥

🔥Truy tìm GM

🔥PK Boss Trùm

🔥Đua Ngựa

🔥Giải Cứu Công Chúa

🔥PK Tranh Đấu

🔥Hỏi nhanh đáp nhanh