f
 


Train nhận wcionc tại barracks : kantru 3 - Mu Goku 6.15 OB 21/9/2020

Mu Goku 6.15 - Alpha Test: 20/9/2020 - Open Beta: 21/9/2020 - Exp 999 Drop 95 - Train nhận wcionc tại barracks : kantru 3 - Mu Online private lậu mới ra tháng 9 2020

Trang chủ: http://mu-goku.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugoku

💢💢 Trang Chủ : http://mu-goku.com/

💢💢 Trang Chủ :hhttp://mu-goku.com/

💢💢 Trang Chủ :http://mu-goku.com/

 

Phiên Bản : mukeep point 1500 Set Đồ Mới  , 15 sieu boss moi va 100 pet moi

 

🔶 𝐄𝐱𝐩 : 2000

🔸Drop : 95%

 

Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3

NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia

Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3

Quay Wing S3 Wing 4

Hệ Thống PT tự Động

Cộng Hưởng Max Full Op

f10 Bật Tính Năng Trong Game

Tự đánh Và train off

F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )