f
 


mukeep point 1500 set đồ mới , 15 sieu boss moi va 100 pet moi - Mu Go Ku Season 6.15 6.15 OB 30/9/2020

Mu Go Ku Season 6.15 6.15 - Alpha Test: 28/9/2020 - Open Beta: 30/9/2020 - Exp 9999x Drop 95x - mukeep point 1500 set đồ mới , 15 sieu boss moi va 100 pet moi - Mu Online private lậu mới ra tháng 9 2020

Trang chủ: http://mu-goku.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugoku

Ra Mắt Máy Chủ : Bá Vương

Alpha Test: 28/9/2020 (13h)

Open Beta: 30/9/2020 (13h)

💢💢 Trang Chủ : http://mu-goku.com/

💢💢 Trang Chủ : http://mu-goku.com/

💢💢 Trang Chủ : http://mu-goku.com/

Phiên Bản : mukeep point 1500 Set Đồ Mới , 15 sieu boss moi va 100 pet moi

🔶 𝐄𝐱𝐩 : 999999x

🔸Drop : 95%

Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3

NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia

Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3

Quay Wing S3 Wing 4

Hệ Thống PT tự Động

Cộng Hưởng Max Full Op

f10 Bật Tính Năng Trong Game

Tự đánh Và train off

F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )