f
 


Miễn phí 99%, không webshop - Mu Gate.Net Seasson 6.9 OB 5/11/2021

Mu Gate.Net Seasson 6.9 - Alpha Test: 4/11/2021 - Open Beta: 5/11/2021 - Exp 500 Drop 30 - Miễn phí 99%, không webshop - Mu Online private lậu mới ra tháng 11 2021

Trang chủ: http://mu-gate.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugateonlineseason6

THÔNG TIN OPEN MÁY CHỦ ARES 05/11/2021

10-09-2121

Thông Tin OPEN BETA Máy Chủ LORENCIA

🔰 Trang chủ: MU-GATE.NET

🌀 10 Năm Tồn Tại - Đông Người Lâu Dài Bền Vững

🌀 Dễ kiếm đồ, cực đông người chơi

🌀 Exp cao - auto reset

🌀 Nhiều sự kiện săn boss hàng ngày

🔶 Alpha test : 04/10/2021 lúc 13:00

🔶 Open Beta : 05/11/2021 lúc 10:00

- Thông tin máy chủ:

• Exp: 500x

• Drop: 20%

• Đường truyền: 1Gbps

• Data Center: VDC Việt Nam

• Season 6.3

• Antihack: Phiên bản mới nhất chống hack ổn định

- Có AutoRs trong game

- Có offattack tự động cày ko cần online

- GHRS 10 lần 1 ngày

- Khởi tạo nhân vật: tặng 3000 point, 20tr zen

- Tạo guild: 400 level

- Không có uỷ thác

- Các lệnh thường dùng:

/nv3  lệnh làm nv3

/reset auto

/resetvip auto

/taydiem lệnh tẩy điểm

/pkclear lệnh rửa tội

/post chat tổng

/addstr tăng điểm sức mạnh

/addagi tăng điểm nhanh nhẹn

/addvit tăng điểm máu

/addene tăng điểm năng lượng

- Giờ sự kiện Game: