f
 


- Mu Đại Lục Season 6.9 OB 14/5/2020

Mu Đại Lục Season 6.9 - Alpha Test: 12/5/2020 - Open Beta: 14/5/2020 - Exp 250x Drop 20% - - Mu Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://mudailuc.com

Mu moi ra thang 5 2020 - Mu Đại Lục Season 6.9


THÔNG TIN SERVERTrang chủhttp://mudailuc.com


 

Thông Tin Server Tạo Nhân Vật
EXP : 250x Thuật Sĩ (SUM) : 300
Tỉ Lệ Drop: 20% - Drop Ngọc : 3% Chiến Binh (RF) : 350
Phiên Bản : Season 6.3 Premium Đấu Sĩ (MG) : 220
Giới Hạn Reset : 3 lần / ngày Chúa Tể (DL) : 250
Train Quái Drop Ngọc : Map Arena [Sub-20] Tạo NV Mới : 5 Reset / 5000 Point / 100.000 Zen
Antihack : Cheatguard Tạo Tài Khoản Mới : 10.000.000 Zen (Ngân Hàng)
Alpha Test : 13h00 12/5/2020 Tạo Guild : 300 Level / 10 Reset
Open Beta : 13h00 14/5/2020 Max Wing 3 - No Item Custom

 

Sub Quái Vật Giao Dịch Hòm Đồ PK Cửa Hàng Cá Nhân Chaos Golbin Ủy Thác
1 Không Không Không Không
2 Không Không Không Không Không
3 ->10 Không Không Không Không
20
(Event)
Không Không Không Không Không