f
 


L.i.k.e + s.h.a.r.e gửi ảnh page. phần thưởng : 200k wcoinc - Mu-Customvip.Info Season 6.15 OB 30/9/2023

Mu-Customvip.Info Season 6.15 - Alpha Test: 28/9/2023 - Open Beta: 30/9/2023 - Exp 9999 Drop 55 - L.i.k.e + s.h.a.r.e gửi ảnh page. phần thưởng : 200k wcoinc - Mu Online private lậu mới ra tháng 9 2023

Trang chủ: http://mu-customvip.info

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustomvip/

📌 Trang Web : http://mu-customvip.info
⚔ MÁY CHỦ : Cửu Thiên Custom

⚔ Alpha Test: 28/9/2023 (19h)
⚔ Open Beta: 30/9/2023 (13h)

📌 LINK TẢI GAME
https://drive.google.com/file/d/1xdSJIVxdUZQYY3dTW4OiHJJJNf10uAXy/view?usp=sharing

📌 ☆☆☆ Fanpage - Hỗ Trợ ☆☆☆
https://www.facebook.com/mucustomvip/

👉 THÔNG TIN MÁY CHỦ:
👉 Exp sud 1 - PK : 9999 - Giới Hạn 10 tài khoản/PC
👉 Exp sud 2 - NO PK : 5000 - Giới Hạn 5 tài khoản/PC
👉 Tạo Nhân Vật OPEN 0 rs + 20k Pont
👉 Master Max 600
👉 Ko Mất Thời Gian Làm Nhiệm Vụ 2 & 3 : /Change
👉 Giới Hạn Reset: 20 lần /ngày. ( /Reset auto ,/reset ,)
👉 Giới hạn 5 cửa sổ game/1 PC - 5 Tài Khoản

======= Hướng Dẫn Cơ Bản Trong Game =======
✅ Lệnh Làm Nhiệm Vụ /change - Gõ 2 Lần
✅ Lệnh Cộng Điểm /addstr - agi - vit - ene - cmd"
✅ Lệnh Tụ Động Reset - /Reset auto
✅ Tự đánh - attack --- Off tự đánh - Offattack
✅ Lệnh Đổi Giới Tính /class Muốn Đổi - dk dw su elf mg dl rf"
✅ Lưu ý : Đổi class mọi người xem tháo hết đồ đang mặc tại nhân vật
✅ F4 - Hệ Thống Thuê Flag
✅ F5 - Bật Menu Game
✅ F6 - Bật Tắt Window Chat
✅ F7 - Hệ Thống Bật Tắt Rank Hiệu
✅ F8 - Bật Aiti Lag
✅ F10 - Camera - F12 ẩn game
✅ Phím O - Bật Tắt Hiệu Ứng

======= Hệ Thống Nâng Cấp Item =======
⚔ Nâng cấp Từ sét custom 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190%
⚔ Nâng Cấp Từ vk cấp 1 - cấp 2 - cấp 3
⚔ Nâng Cấp Từ Wing Custom 10% 15% 20% 25% 30%
⚔ Nâng Cấp Từ Pét 1 2 3 4 5 6

======= EVENT CHIA SẼ BÀI VIẾT NHẬN WCOIN =======
L.I.K.E + S.H.A.R.E Gửi Ảnh Page.
Phần Thưởng : 200K WCoinC