f
 


Train nhận wcionc tại barracks : kantru 3  npc thu mua đồ exc tại lorencia  nâng cấp đồ lên cấp 2 cấp 3  quay wing s3 - Mu Custom Season 15 6.19 OB 9/9/2020

Mu Custom Season 15 6.19 - Alpha Test: 6/9/2020 - Open Beta: 9/9/2020 - Exp 50 Drop 95 - Train nhận wcionc tại barracks : kantru 3  npc thu mua đồ exc tại lorencia  nâng cấp đồ lên cấp 2 cấp 3  quay wing s3 - Mu Online private lậu mới ra tháng 9 2020

Trang chủ: http://mu-tarkan.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutarkan2020/

💢💢Được Tài Trợ:‼

 

💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/

💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/

💢💢 Trang Chủ : http://mu-tarkan.com/

 

💢💢 Phiên Bản : 1500 Set Đồ Mới‼

mu-tarkan.com

🔶 𝐄𝐱𝐩 : 2000

🔸Drop : 20%

#Aiti Chống Hack#

⛔Giới hạn Reset Ngày 20 Lần

✔ Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3

✔ NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia

✔ Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3

✔ Quay Wing S3 Wing 4

✔ Hệ Thống PT tự Động

✔ Cộng Hưởng Max Full Op

✔f10 Bật Tính Năng Trong Game

🛌 Tự đánh Và train off

F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )

💥💥💥💥 Lệnh Trong Game 💥💥💥💥

#Cộng Điểm : /addstr agi vit ene cmd

#Đổi CLass : /class dk dw su mg elf dl

#Tẩy master : /taymaster /tayskill /taydiem

#Xin Zen : /zen 9999999999

#Tự Đánh : /train : Treo Off : /offattack

#Tự Động Reset : /reset auto

#Chát thế Giới : /post Lệnh Code : /tanthu

[URL unfurl="true"]https://scontent.fhan2-3.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/107651651_2669409813333360_2061128734304649947_o.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=110474&_nc_ohc=flbwn5Q54kYAX93sx1G&_nc_ht=scontent.fhan2-3.fna&oh=7daae0b614df69e655964dff9fccc996&oe=5F36C146[/URL]

 

[MEDIA=facebook]624857455104537[/MEDIA]