f
 


Không webshop, cày cuốc, lâu dài - Mu Công Thành Chiến Season 2 OB 14/11/2020

Mu Công Thành Chiến Season 2 - Alpha Test: 11/11/2020 - Open Beta: 14/11/2020 - Exp 50% Drop 5% - Không webshop, cày cuốc, lâu dài - Mu Online private lậu mới ra tháng 11 2020

Trang chủ: https://muctc.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muctc

[SEASON2] - CHÍNH THỨC RA MẮT VÀO NGÀY 14/11/2020

-PHIÊN BẢN SEASON 2.0 :

🔰Exp 50x - Drop 5%

🔰Phiên bản cày cuốc , mang tính chất đồng đội cao

🔰Không webshop - Không item full

🔰Tính năng tự động party : /setparty và /joinparty

🔰Giới hạn reset theo top (dưới top không giới hạn) thuận tiện cho người đi làm.

🔰Tân thủ được thoải mái Reset cho đến khi bằng top 1

🔰Event PK được GM tổ chức hàng tuần.

🚫 [ANTIHACK] Tuyệt Đối 99%

⭐️ [AUTO RESET] : Tự động reset ngay trong game.

⭐️ [5 CLASS] : 5 lớp nhân vật cơ bản, không RF, SUM - Cân bằng PVP và PVM

⭐️ [MAX WING 2] : Tối đa cánh cấp 2, không item mới.

“Cùng tham gia MUCTC nào mọi người “🔰

➖ ALPHATEST: 10:00 ngày 11/11/2020

➖OPENBETA: 10:00 ngày 14/11/2020

💥Trang chủ: https://kalima.muctc.vn/

💥Diễn đàn: https://forum.muctc.vn/

💥Nhóm: http://fb.com/groups/muctc