f
 


Chuẩn webzen, cày cuốc, giftcode miễn phí - Mu Công Thành Chiến Season 2.0 OB 1/11/2020

Mu Công Thành Chiến Season 2.0 - Alpha Test: 25/10/2020 - Open Beta: 1/11/2020 - Exp 50 Drop 5 - Chuẩn webzen, cày cuốc, giftcode miễn phí - Mu Online private lậu mới ra tháng 11 2020

Trang chủ: https://kalima.muctc.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muctc

👉Đồ cơ bản, không Custom!

👉Max 1-2 dòng EXL - Không Wing 3 Socket

👉Không RF, SM - EXP, DROP thấp!

🌟Giới hạn Reset theo ngày + theo Top: (Thua top không bị giới hạn - Reset Ingame)

✅ T2-T6: 3 Reset/1 ngày

✅ T7-CN: 5 Reset/1 ngày

👉 Link: https://kalima.muctc.vn

Nhận ngay 50.000WCoinC test ngay Season 2

CODE: WCTEST

Link nhận: https://kalima.muctc.vn/redeem/code