f
 


Train wcoin, event 24/24, k webshop - Mu Chiến Thần 6.15 OB 20/8/2023

Mu Chiến Thần 6.15 - Alpha Test: 19/8/2023 - Open Beta: 20/8/2023 - Exp 100 Drop 15 - Train wcoin, event 24/24, k webshop - Mu Online private lậu mới ra tháng 8 2023

Trang chủ: http://www.muct.top

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muchienthans6

Mu Chiến Thần chính thức ra mắt Trở lại Server Bắc Âu.
Alphatest Lúc 13h00 Ngày 18/08/2023. ( Đua top Alphatest quà khủng )
OpenBeta : 13h00 Ngày 20/08/2023
Max Item: 380, Wing 3, Vũ Khí Rồng 2.
Staritem: Wing1, Set đồ + Vũ Khí exl +9 , Panda, Bùa 100% Exp.
Starpoint: 10k Point
Autoreset in game
Train Wcoin: Săn Boss, Training quái, Blood,Devil.
Có Treo Offattack
Event : 30-45p / 1 event liên tục 24h/7
Fanpage: Mu Online Season 6.15 )
Zalo : 0902292259 Huy- Hỗ Trợ Suport Liên Tục.
Website: https://www.muct.top
Đăng ký : https://id.muct.top
- Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc Server 2-3 ; Icarus
- Linh Hồn Condor Server 2-3 ; Barracks
- Thép Của Trời Server 2-3 ; Kundun
- Nguyên Liệu Wing 2.5Server 2-3 ; Kundun, Rồng 2 Đầu
- Ngọc Bless,Soul,Chaos v.v.. Server 2-3 ; None