f
 


Train wcoin, event 24/24, k webshop - Mu Chiến Thần 6.15 6.15 OB 16/7/2023

Mu Chiến Thần 6.15 6.15 - Alpha Test: 14/7/2023 - Open Beta: 16/7/2023 - Exp 100 Drop 15 - Train wcoin, event 24/24, k webshop - Mu Online private lậu mới ra tháng 7 2023

Trang chủ: https://muct.top

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muchienthans6

Xin chào tất cả AE.

Mu Chiến Thần chính thức ra mắt Trở lại Server Bắc Âu.

Alphatest Lúc 13h00 Ngày 13/07/2023. ( Đua top Alphatest quà khủng )

OpenBeta : 13h00 Ngày 16/07/2023

Max Item: 380, Wing 3, Vũ Khí Rồng 2.

Staritem: Wing1, Set đồ + Vũ Khí exl +9 , Panda, Bùa 100% Exp.

Starpoint: 10k Point

Autoreset in game

Train Wcoin: Săn Boss, Training quái, Blood,Devil.

Có Treo Offattack

Event : 30-45p / 1 event liên tục 24h/7

Fanpage: Mu Online Season 6.15 )

Zalo : 0902292259 Huy- Hỗ Trợ Suport Liên Tục.

Website: www.muct.top

Đăng ký: https://id.muct.top

- Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc Server 2-3 ; Icarus

- Linh Hồn Condor Server 2-3 ; Barracks

- Thép Của Trời Server 2-3 ; Kundun

- Nguyên Liệu Wing 2.5Server 2-3 ; Kundun, Rồng 2 Đầu

- Ngọc Bless,Soul,Chaos v.v.. Server 2-3 ; None