f
 


Free 100%,trainwcoin,event24/24 staritem:  set đồ + vũ khí exl +9 , panda, bùa 100% exp. starpoint: 20k point event - Mu Chiến Thần 6.15 6.15 OB 12/10/2023

Mu Chiến Thần 6.15 6.15 - Alpha Test: 11/10/2023 - Open Beta: 12/10/2023 - Exp 100 Drop 20 - Free 100%,trainwcoin,event24/24 staritem:  set đồ + vũ khí exl +9 , panda, bùa 100% exp. starpoint: 20k point event - Mu Online private lậu mới ra tháng 10 2023

Trang chủ: https://www.muct.top

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muchienthans6

Website: https://www.muct.top
Đăng ký : https://id.muct.top
Mu Chiến Thần  Season 6.15 
Cày là có nguyên liệu đập đồ cả ngày ko chán. 
Boss 24/24 - Cộng Hưởng Item + Bán Item Exl lấy Wcoin hết ngày
Chính thức ra mắt  Server Bắc Âu.
OpenBeta : Ngay Hôm Nay
Max Item: 380 Thần , Wing 3, Vũ Khí Rồng 2.
Staritem:  Set đồ + Vũ Khí exl +9 , Panda, Bùa 100% Exp.
Starpoint: 20k Point
Event Share bài Fb 100k Wcoin liền tay
Autoreset in game
Train Wcoin: Săn Boss, Training quái, Blood,Devil, Bãi Barrack
Có Treo Offattack
Event : 30-45p / 1 event liên tục 24h/7
Fanpage: Mu Online Season 6.15 )
Zalo : 0902292259 Huy- Hỗ Trợ Suport Liên Tục.

- Ngọc các loại : All Map
- Đá Nguyên Thủy: Kanturu Remain 
- Lông Vũ,HHHT    : All Map ( Tỉ Lệ Thấp ), Boss Quỷ Vương
- Linh Hồn Ngựa    : All Map
- Ngọc Custom    : Boss Lớn Sv 3 
- LinhHồn Condor: Barrack (Giai Đoạn 3) 
- Ng.Liệu 2.5    : Boss Medusa Trở Lên ( Giai Đoạn 2 )
- Wcoin     : Boss Vàng, Bán đồ Exl, Blood, Devil, Train Quái Barrack