f
 


Không giới hạn reset, không webshop, hỗ trợ trang bị cho tân thủ - Mu Cày Cuốc Season 6 Custom OB 11/7/2021

Mu Cày Cuốc Season 6 Custom - Alpha Test: 7/7/2021 - Open Beta: 11/7/2021 - Exp 10 -> 200 Drop 40% - Không giới hạn reset, không webshop, hỗ trợ trang bị cho tân thủ - Mu Online private lậu mới ra tháng 7 2021

Trang chủ: https://mucc.club

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucc.club

Mucc.club sử dụng season 6 với nhiều tùy chỉnh và các tính năng nâng cấp của những phiên bản cao hơn.
Mucc.club sẽ không giới hạn số lần reset nhưng lên cấp sẽ chậm. Tuy nhiên Mucc.club sẽ hỗ trợ các game thủ lên cấp nhanh từ cấp 1 đến cấp 250 để các trang bị có hiệu lực. Sau khi đạt được số lần reset nhất định đủ điều kiện để reset master thì bạn nên reset master ngay, nếu bạn không reset master thì tỉ lệ kinh nghiệm bạn nhận được sẽ rất thấp.
- Hỗ trợ tân thủ trang bị full option +15 trong 5 ngày. Hỗ trợ thú nuôi 1 ngày
- Nhiều hoạt động săn nguyên liệu chế tạo không được bán trong Cashshop
- Giới hạn Reset Master định kỳ và hỗ trợ người chơi mới
- Hỗ trợ treo máy ngoại tuyến
- Nhiều trang bị custom sẽ được thưởng trong các sự kiện đua top, đây là những trang bị giới hạn.
- Hệ thống thú cưỡi và thú nuôi phong phú
....
Truy cập mucc.club để xem thêm thông tin và tính năng của trò chơi.