f
 


- Mu Cao Thu Season 6.9 OB 28/5/2020

Mu Cao Thu Season 6.9 - Alpha Test: 27/5/2020 - Open Beta: 28/5/2020 - Exp 300x Drop 10% - - Mu Online private lậu mới ra tháng 5 2020

Trang chủ: http://mucaothu.net

Mu moi ra thang 5 2020 - Mu Cao Thu Season 6.9


Niềm đam mê khó có thể rời bỏ chính thức mở lại mu kính mời anh em quay trở lại

Web : Mucaothu.Net

Anphatest : 13h 27/05/2020

Open beta : 13h 28/05/2020

Sever cày cuốc

 • Săn đồ ex đổi wcoi p
 • Train Wcoi P mua ngọc nguyên liệu
 • Nhiệm vụ hàng ngày nhận quà online
 • even liên tục các sự kiện ingame update các sự kiện mới liên tục
 • đồ tương đối cơ bản không ngọc custom khi open
 • đồ săn boss 1 op có cộng hưởng bằng wcoi p
 • lv reset hợp lý theo từng cấp reset với độ khó tăng dần
 • lên lv + point theo chuẩn class 5 point và 7 point sau khi reset sẽ bị xóa được thưởng point theo mốc reset
 • có auto cộng lại point không cần thoát game vẫn treo game bình thường
 • nhận quà tân thủ ingame
 • autoreset mất kết nối không bị mất
 • có treo off phù hợp người đi làm công việc nhiều