f
 


- Mu Bá Vương Season 6.9 OB 10/10/2019

Mu Bá Vương Season 6.9 - Alpha Test: 8/10/2019 - Open Beta: 10/10/2019 - Exp 100x Drop 10% - - Mu Online private lậu mới ra tháng 10 2019

Trang chủ: http://mubavuong.vn

Mu moi ra thang 10 2019 - Mu Bá VƯƠng Season 6.9


 
*** Máy chủ LORENCIA***

OPEN BETA 13:00 ngày 10/10-2019

----------------------------------------------------------------


Dưới đây là toàn bộ thông tin chi tiết về giai đoạn OPEN BETA :► Thông Tin Máy Chủ :
 Phiên bản: Season 6.9 Unlimted (Full Webzen Original) chuẩn webzen
 Kinh nghiệm:
- Sub PK: 250x
- Sub Non PK: 200x

- Exp Master : 200x
- Sub Auto Reset: 150x ( Sever Tân Thủ - Có Bị Giới Hạn RS Khi Login vào Sub )

 Tỉ lệ rớt đồ: 5%
 AntiHack: ICM 9.4 100% Agi + Speed
  
Tạo Nhân Vật Mới 10 Reset 2500 Point 10 Lever 10.000.000 Zen


► GHRS nhân vật :
TOP

► Phân bố Máy chủ : 
Sub -Server Quái Vật Giao Dịch Hòm Đồ PK Cửa Hàng Cá Nhân Chaos Gobin AUTO
RESET
 
1 Không Có Không  
2 Không Không Không Không  
3 Không Không Không Không Không  
4 Không Không Không Không  
5 Có Không Có Không Không Có  
20 - CTC Không Không Không Không Không    
HỆ THỐNG NGUYÊN LIỆU
 
Vật Phẩm Tỷ Lệ Thành Công
Wings 1 Max 80%
Wings 2 Max 50%
Wings 3 Max 30%
+10 Max 50%
+11 Max 40%
+12 Max 30%
+13 Max 20%
Đập Soul Item Có Luck 60%
Đập Soul Item Không Luck 40%


Tỷ Lệ Hộp Kundun:


 
Vật Phẩm Tỷ Lệ Rớt Item Exl
Hộp Kundun 1 70%
Hộp Kundun 2 60%
Hộp Kundun 3 50%
Hộp Kundun 4 40%
Hộp Kundun 5 30%
 
 


Bảng phân bố sự kiện :


 
Tên Sự Kiện Sub-Server Thời Gian Map (Tọa Độ)
Boss Vàng 2 -
3 - 4
0h00 2h004h00 8h00 12h00
16h00 20h00 22h00
Lorencia - Noria - Devias - Tarkan - Atlan
( Sever 2-3 Có KL CB tại loren)
Boss Kundun 2 - 3 23h/ Hồi sinh Kalima 7
Thỏ Ngọc 2 3 8h40 14h40 20h40 Lost 0
Tọa độ : 197:100
Sky Event 2 - 3 13h15 23h15 Devias (223,63)
Đại chiến Dungegon 1 21h45 Đánh quái có khả năng rơi ngọc
Hỗn Nguyên Lâu 2 3 4 4 tiếng 1 lần
Bắt đầu từ 1h00
Hàng Ngày
50% Rơi đồ thần
Quảng Trường Quỷ
VIP
2-3 Khung giờ VIP
4h/1 lần
Đánh 300 quái / rơi 1 viên ngọc
Hàng Ngày
Sv 3 ( thêm 200 quái so với sv2 vì không PK
Lâu Đài Máu
VIP
2-3 Khung Giờ VIP
12:25 18:25
20:25 22:25 0:25
Đánh 400 quái / rơi 1 viên ngọc
Hàng Ngày
Sv 3 ( thêm 200 quái so với sv2 vì không PK
Tổ Đội Săn Ngọc 1 21:00
Thứ 7 và Chủ Nhật
GD NPC_SanNGOC
Summer Event 2-3 11h40 17h40 23h40 Lost 0
Tọa độ : 197:100
       
Rakion Event 1 9h15 - 15h15 - 21h15  
Medusa 2-3 19h40 Swamp Of Peace Event
Cổng 3h - Cuối Map
Hit And Up 2-3-4 0h15 5h15 8h15
14h15 17h15 20h15
Hắng Ngày
Sieu_Boss 1 12:45 - 20:45 Gd NPC SieuBoss
Vé Gaoin Trừ Sever 1 Hằng Ngày Đồ cấp 1234 Ex Random
Vé Seke ( CN ) Trừ Sever 1 Hằng Ngày Đồ cấp 5 Ex Random