f
 


Miễn phí 99%, không webshop, không item vip, không item custom - Mu Anh Em Season 803 OB 7/6/2020

Mu Anh Em Season 803 - Alpha Test: 5/6/2020 - Open Beta: 7/6/2020 - Exp x50 Drop x10 - Miễn phí 99%, không webshop, không item vip, không item custom - Mu Online private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://muanhemss8.sytes.net/

Mu anh em season 8

muanhemss8. sytes .net

Open ngày 06/06/2020

Sv free 99% - không Keep point

Fanpage : Cộng đồng Mu online sever Tình Nghĩa

Hỗ trợ tân thủ : 3.000 point khởi tạo nhân vật

Sever : cày reset, cày master level, cày item, cày zen để reset.

Lệnh trong game :

- reset : /reset

- off cửa hàng buôn bán : /offstore

- off tự train : bước 1: /attack, bước 2: /offattack

- Lệnh cộng điểm : /F (str), /A (agi), /V (vit), /E (ene), /C (cmd)

Cấp độ - point reset

- rs lần 1 : 500 điểm , Lv yêu cầu : 200, zen yêu cầu : 10.000.000 zen

- rs từ 2-30 : 250 điểm / lần, Lv yêu cầu : 250, zen yêu cầu : 50.000.000 zen

- rs từ 31-100 : 100 điểm / lần, Lv yêu cầu : 400, zen yêu cầu : 100.000.000 zen

- rs từ 101-200 : 50 điểm / lần, Lv yêu cầu : 400, zen yêu cầu : 100.000.000 zen

Thân!