f
 


👉 tạo nhân vật nhận 1 sét 400k full thần kèm vũ khí vĩnh viễn - Mu-2022.Online Season6.15 OB 12/2/2022

Mu-2022.Online Season6.15 - Alpha Test: 11/2/2022 - Open Beta: 12/2/2022 - Exp 9999 Drop 50 - 👉 tạo nhân vật nhận 1 sét 400k full thần kèm vũ khí vĩnh viễn - Mu Online private lậu mới ra tháng 2 2022

Trang chủ: http://mu-2022.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustom2022/

► RA MẮT MÁY CHỦ : CUSTOM 2022
 ⚔️ 𝘼𝙡𝙥𝙝𝙖𝙏𝙚𝙨𝙩 : 11/02(10H)
 ⚔️ 𝙊𝙥𝙚𝙣𝘽𝙚𝙩𝙖 : 12/02(18H)
 
👉 Tạo Nhân Vật Nhận 500k WCOINC
👉 Tạo Nhân Vật Nhận 1 Sét 400k Full Thần Kèm Vũ Khí Vĩnh Viễn

===============================================
💖 Trang chủ: http://mu-2022.online/
► RA MẮT MÁY CHỦ : CUSTOM 2022
💖 Fanpage: https://www.facebook.com/MuCustom2022/
================================================
📺 CÁC MAP TRAIN WCOINP Và Săn Boss Phù Thuỷ, Kundun, Mendusa, Nhện 
⚡ Kanturu 4
⚡ PeaceSwamp 
⚡ Crywolf
⚡ Barracks
⚡ Refuge
⚡ Raion
===============================================
📺 THÔNG TIN MÁY CHỦ:
👉 Giới Hạn 4 tài khoản/PC
👉 Exp sud 1 : 9999 ( PK Nhận 2 WcoiP )
👉 Exp sud 2 : 5000 ( NO PK Nhận 1 WcoiP )
👉 Tạo Nhân Vật 0rs + 20k Ponit
💖 Phím tính năng: F3
💖 Keep ponit 1lever=1ponit
💖 Phiên bản Custom Season 6.15
💖 Hệ Thống Pet Muun, Thú Cưỡi NEW
💖 Free 99%, Phù Hợp Cho Dân Cày Và Nạp, Cày Là Có Tất Cả
💖 Phiên bản chuẩn có 1 không 2 tại Việt Nam
💖 Fix Bug Agi - Hiển thị chỉ số thật
💖 Không còn giới hạn 65k
💖 Thanh HP Bar - Máu quái vật 
💖 Treo offline tự động reset không cần mở máy tính
💖 Hệ Thống pet muun, thú cưỡi đặc sắc
💖 Hệ thống Rank VIP-Danh Hiệu-Tu chân - Quân hàm
💖 Auto Reset
💖 ADM Nhiệt Tình Tâm Huyết, Máy chủ ổn định - Lâu dài 
💖 Hơn 200 Set Item mới chọn lọc
💖 Event Game diễn ra liên tục trong game 
💖 Cân bằng chủng tộc hoàn hảo
💖 Box kundun 1,2,3,4,5 drop vũ khí, set đồ, box wing cấp 4, ngọc custom, nguyên tố socket và khuôn 1 2 3 4
💖 Boss Phù Thuỷ, Kundun, Mendusa, Nhện.... drop ALL ngọc custom, ALL box custom, set custom, trứng muun, nguyên tố và khuôn 1 2 3 4 5
💖 Sự kiện BC,CC,DV Drop box custom
==================================================
📺 LỆNH CƠ BẢN KHI THAM GIA GAME
🔧 F3 Bật Menu Game                   
🔧 Lệnh Làm Nhiệm Vụ /nv3"                             
🔧 Lệnh Cộng Điểm /addstr - agi - vit - ene - cmd"        
🔧 Lệnh Tự Động Reset /reset auto"                        
🔧 Lệnh Tự Đánh /attack"                               
🔧 Lệnh Tự Đánh Khi Tắt Máy /attack Xong Gõ /offattack"   
🔧 Lệnh Đổi Class /class Muốn Đổi - dk dw su elf mg dl rf"
🔧 Lệnh Tẩy Pont /taydiem"                               
🔧 Lệnh Tẩy Master /taymaster"                            
🔧 Giới Hạn Reset Ngày 20 Lần - Thứ 7 CN 30 Lần"