f
 


Tặng gift code ingame - Máy Chủ Vtc 6.3 OB 4/9/2022

Máy Chủ Vtc 6.3 - Alpha Test: 31/8/2022 - Open Beta: 4/9/2022 - Exp 200 Drop 20 - Tặng gift code ingame - Mu Online private lậu mới ra tháng 9 2022

Trang chủ: http://mu-vtc.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvtc.net

⚔️ http://mu-vtc.net/

🔥 Mu Online SS6.3 Máy Chủ: VTC [1 sub Duy Nhất]

🔥 Alphatest: 13h Ngày 31/8/2022

🔥 Openbeta: 13h Ngày 04/9/2022

🔥 Hỗ Trợ 40.000 Point & Sét Đồ + 9

🔥 Đăng Ký Tài Khoản Trong Game

🔥 Tối Đa Cánh Cấp 4, Không Iteam Custom

🔥 Công Thành Chiến Diễn Ra Hàng Tuần

⚔️ Tính Năng Máy Chủ

🔥 Thu Mua Đồ Exl = Wcoin

🔥 Nâng Cấp Vũ Khí Rồng

🔥 Nâng Cấp Danh Hiệu - Tu Chân - Quân Hàm

🔥 Vũ Khí 380 Và Vũ Khí Rồng Tăng Dame

🔥 Săn Boss Nhận Wcoin

🔥 Reset Nhận Wcoin

🔥 Huyết Lâu Nhận Ngọc

🔥 Quảng Trường Quỷ Nhận Ngọc

🔥 Hỗn Nguyên Lầu Nhận Ngọc

🔥 Xổ Số Trực Tiếp

🔥 Trả Lời Câu Hỏi

🔥 Quà Tặng

🔥 Team vs Team

🔥 Boss Vàng

🔥 Thỏ Ngọc

🔥 Mùa Hè

🔥 Erohim

🔥 Rồng 2 Đầu

🔥 Siêu Boss

🔥 Rương Bấu Hoàng Tộc

🔥 Boss Class

🔥 King Gold

🔥 Thanos

🔥 Hằng Nga