f
 


Srothanhlong.net map 90 free 99%. ( 19h/19/06 open ) - Máy Chủ Thanh Long Map 90 Sro Mới Ra OB 19/6/2020

Máy Chủ Thanh Long Map 90 Sro Mới Ra - Alpha Test: 19/6/2020 - Open Beta: 19/6/2020 - Exp N/a Drop N/a - Srothanhlong.net map 90 free 99%. ( 19h/19/06 open ) - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://srothanhlong.net/

Thông tin Máy chủ Thanh Long Map 90.
19h/19/06 open!
Trang chủ: http://srothanhlong.net/
Gruop: https://www.facebook.com/groups/178120636215737/
Sever Free Silk 99%.

Map 90 D9 ( Som, Sun )
Gacha Quay D7 ( Vé bằng gold )
Drop item : x2
Drop gold: x3
5 giờ xanh, 2 giờ vàng
Mix đồ: radom ( Max + 8 )
Mix nasrun: radom ( Max + 5 )
Buôn 3 thành, lãi gấp đôi.