f
 


Open nhận ngay code sét 400 full exc và vk 400 +10 kèm 500k wcionc - Ma Vương Season 6 OB 1/7/2021

Ma Vương Season 6 - Alpha Test: 29/7/2021 - Open Beta: 1/7/2021 - Exp 2500 Drop 30 - Open nhận ngay code sét 400 full exc và vk 400 +10 kèm 500k wcionc - Mu Online private lậu mới ra tháng 7 2021

Trang chủ: http://mutruyenky.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/svmoi

Máy Chủ : Ma Vương
Alpha Test: 29/6/2021 (16h)
Open Beta: 01/7/2021 (20h)
Open Nhận Ngay Code Sét 400 Full EXC Và VK 400 +10 Kèm 500k WCIONC

💖 Phiên bản Custom Season 6.15
💖 Hệ Thống Pet Muun, Thú Cưỡi NEW
💖 GHRS 20lần/ngày, tự động gia hạn rs 0h hàng ngày
💖 Keep ponit 1 lv = 1 ponit, reset 
💖 Phím tính năng ingame F4

        Thông Tin 👉 Sever 
        🕛🕛🕛 http://mutruyenky.online/ 🕛🕛🕛 
👉 Link Đăng Ký : http://mutruyenky.online/taikhoan2/
👉 Link Tải     : http://mutruyenky.online/taikhoan2/#download
Page Mu : https://www.facebook.com/svmoi
👉 Exp: 2000x 
👉 Drop: 70% 
Open Tạo nhân vật 0 reset và 20k pont
                    CÁC LỆNH CƠ BẢN KHI THAM GIA GAME
-F4 Bật Menu Game
-Lệnh nhiệm vụ - /nv3
-Tự động reset - /reset auto
-Tự động đánh - /attack
-Tự động train khi tắt máy
/attack  - /offattack
-Lệnh cộng điểm - /addstr -  agi - vit - ene - cmd
-Lệnh xin tiền - /zen 9999999
-Lệnh đổi class -/class elf - su - dw - dk - mg - dl - rf
-Lệnh tẩy điểm - /taymaster /tayskill /taydiem
Sever reset auto Keep Pont Giới hạn reset = tốp 1
📺 HƯỚNG DẪN LÊN TU CHÂN VÀ QUÂN HÀM
☛ Tu chân các bạn Ném Box hộp ngọc custom May mắn sẽ rớt Sao Tu Tiên
☛ Quân hàm các bạn đi blood hay gọi sự kiện huyết lâu 
mỗi lần phá tượng đem trả Quest các bạn sẽ được nhận điểm Thành Tựu, Săn Boss
để tích điểm Thành Tựu dùng để nâng cấp quân hàm
☛ Cách kiếm item chaos các bạn săn bos kiếm box thần bí, 
box vũ khí sẽ ném item chaos các class tỷ lệ ném ra vật phẩm 40%
☛ Train quái Barracks, Kanturu4 + Săn Boss để kiếm WP
☛ Box Kundun 5 ném ra ngọc custom và nguyên liệu socket