f
 


Phiên bản cày cuốc miễn phí, không webshop - Lục Địa Mu 6.9 OB 20/3/2022

Lục Địa Mu 6.9 - Alpha Test: 19/3/2022 - Open Beta: 20/3/2022 - Exp 100 Drop 10 - Phiên bản cày cuốc miễn phí, không webshop - Mu Online private lậu mới ra tháng 3 2022

Trang chủ: https://lucdiamu.online/#

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mulucdiaonline

THÔNG TIN MÁY CHỦ LỤC ĐỊA MU - SEASON 6.9

📌AlphaTest: 13h 19/3/2022

📌Open : 20h 20/3/2022

----------------------------

🔥Phiên bản cày cuốc chính hiệu

👉Train event kiếm WC

👉Hệ thống đồ cấp 2 cực đẹp

👉3 acc / 1 PC

👉Đồ - Nguyên liệu update theo thời gian

👉Chế độ train offline dành cho người đi làm

👉Giao diện thân thiện với người dùng

⚡️Trải nghiệm Event chưa MU nào có

⚡️AD nhiệt tình hỗ trợ mọi lúc mọi nơi

----------------------------

Website: http://lucdiamu.online

Diễn Đàn: https://www.facebook.com/groups/449166426583405

Group zalo: https://zalo.me/g/pbwrih533