f
 


Fee 100% - Langvuongsro Private OB 22/12/2021

Langvuongsro Private - Alpha Test: 16/12/2021 - Open Beta: 22/12/2021 - Exp x200 Drop x15 - Fee 100% - SRO - Silk Road Online private lậu mới ra tháng 12 2021

Trang chủ: http://langvuongsro.com

Fanpage hỗ trợ: https://langvuongsro.com

LangVuongSro.com Map 120 Asi vs EU

FREE silk 100%

IP SEVER : IP: 14.225.253.120 - PORT 15779

[TEST 16/12/2021 - OPEN Beta 13h ...../11/2021]

THÔNG TIN SEVER

MAP 120 D13 Asi vs Eu Có Items Đổi 7 Ngoại Hình

Max Level : 120

Gost : 0s

EXP : X200

DROP : X10

Đồ : drop Som vs Giap zing sun vk sun chưa mở

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ

- Fam lever 1- 85 LKS // 85 - 95 Samaka // 95 - sa mac muối// 111-120 jupiter.

- Fam som D13>> sun d13 quái 116-120 samakan.

- JOB 3 Thành TA-DH-HD- (Điểm Bán Hàng Đặc Biệt ( di chỉ )

- Buôn hàng Hàng Đặc Biệt 19h00 - 20h Hằng Ngày (Lever 105 lên Được Thú Đi Buôn F10).

BUFF Học Viện Tự Động Rest Vào 18h00 Hằng Ngày

Giờ Chơi Full Xanh

ARCHEMY

BMM Thường 1-4 100% /5->> Random

BMM Vip 1-7 100% /8->> Random

Tỉ Lệ Mix Nasun Max + 10 : (1-10 100%) ( yêu cầu Phải Có bmm cấp 1 )

Khoá Buôn Đêm 00h Đêm - 8h Sáng

Khóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo JOB - CTC

Hệ Thống ADM Tổ Chức Event Liên Tục Hon 120 hoat dong

Giới Hạn : 10 ác PC – JOB 2 ác (Có chức Nắng BSC)

Giải Thưởng Đua TOP

(Của Ít Lòng Nhiều Để ae Tích Cực)

TOP 1 : 20k sik + Nasun 8+kim long ky + 400m

TOP 2 : 15k silk+ Nasun 6+kim long ky + 300m

TOP 3 : 10k silk + Nasun 5+kim long ky + 200m

TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 50m + 5k silk

(Lưu ý : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook)

HỖ TRỢ TÂN THỦ

Sét Sun D10 + 5

20m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%

1000 HP/MP + 100 DCN/TH

Pét Nhặt Đồ 3 Ngày>>>> nhiều thứ khác nữa

Chú ý : Cấm Log Tools Phần Mềm Thứ 3 Dưới Mọi Hình Thức - Cấm Sử Dụng Bot Đi Theo JOB Trade.CTC.Event - Cấm Log No JOB quá 2 ác Kick Gold Phát Hiện Tịch Thu /Blook cảnh cáo 3 ngày

LangVuongSro.com

LangVuongSro.com Map Asi vs EU

IP: 14.225.253.120 - PORT 15779