f
 


Ko webshop - quà tân thủ trong thư - Kim Dung 3d Ss9,1 OB 15/2/2022

Kim Dung 3d Ss9,1 - Alpha Test: 15/2/2022 - Open Beta: 15/2/2022 - Exp 9999x Drop 100% - Ko webshop - quà tân thủ trong thư - Game Mobile private lậu mới ra tháng 2 2022

Trang chủ: http://kimdung3d.xyz

Fanpage hỗ trợ: https://business.facebook.com/latest/home?asset_id=228336106428892&nav_ref=redirect_biz_inbox

                           ĐÔNG TÀ TÂY ĐỘC 3D – KIM DUNG 3D ( Game full tool 150k )

KHAI MỞ S1: Quách Tĩnh

Full tất cả chỉ 150k – với 150k các bạn có thể gửi mọi đồ mình thích ,lấy mọi đồ mình muốn .

Phiên bản gồm các tướng mới : Kim luân pháp vương, Nakoruru, Thức tỉnh đông phương, Thức tỉnh lệnh hồ xung, Ma vi nhất tiếu, Ma ngao bái, Thức tỉnh Tảo tiên, Vợ ai, Thức tỉnh cô cô, Thức tỉnh Hoàng dung,…

Link tải : http://kimdung3d.xyz/

Link tool: Gồm 2 link- 1 link vật phẩm + 1 link nguyên liệu http://kimdung3d.xyz/gm/mail.php?fbclid=IwAR2BEE3oCPBFwGC7g_Z7_2VB0FKFKAWxrhq8gAnX01rovh2GSF1oCriaRRw

 

http://kimdung3d.xyz/gm/mail_thuong.php?fbclid=IwAR0A5rcqz_96JcXdoJN5nY4z3X_ECGP8xUmzhbOnVy3syV9ymTtyD2C5U9E

 

Liên lạc ADMIN để mua tool :

=>Page : https://www.facebook.com/Kim-Dung-3D-228336106428892

=>Zalo : +84852819974