f
 


Kiếm thế bđs - kiemthebds khai mở sv bđs. phiên bản chuẩn kiếm thế 2009 dành cho dân cày. open 23/5/2021 - Kiemthebds 2009 OB 24/5/2021

Kiemthebds 2009 - Alpha Test: 23/5/2021 - Open Beta: 24/5/2021 - Exp x100 Drop 90% - Kiếm thế bđs - kiemthebds khai mở sv bđs. phiên bản chuẩn kiếm thế 2009 dành cho dân cày. open 23/5/2021 - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 5 2021

Trang chủ: http://kiemthebds.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/kiemthebds

Kiếm Thế Private : Kiếm Thế BĐS - kiemthebds khai mở SV BĐS.

Phiên bản chuẩn Kiếm Thế 2009 dành cho dân cày.

Đặc biệt nổi bật phong cách dân cày thách thức đại gia.

https://www.facebook.com/kiemthebds

http://kiemthebds.com/

-Thử Nghiệm:

10:00 Ngày 23/05/2021

đến hết 23:00 Ngày 24/5/2021 -Kết Thúc Thử Nghiệm.

-Open Chính Thức:

10:00 Ngày 25/05/2021-Chính Thức Open Beta

-Máy Chủ : BĐS.

* Những điều cần biết tại máy chủ mới:

-Bách Bảo Rương (Quay Sò) nếu ấn quay tiếp vẫn có tỉ lệ ra 1*, 2*, 3*.. ở Lần Quay tiếp theo

-Kỳ Trân Các KHÔNG BÁN vật phẩm như Huyền Tinh Và Dạ minh châu

-Máy chủ GIỚI HẠN 3 ACC/1 PC trong Chiến trường Tống Kim

-Gia tộc: Tối đa 40 thành viên.

-Mua Tinh Hoạt Lực: Cần mốc điểm Uy Danh Giang Hồ

*Một số Giới Hạn và Lưu Ý Quan Trọng :

Tính năng Ghi chú :

Trứng Du Long Mỗi ngày sử dụng tối đa 1 quả.

Khiêu chiến Du Long Mỗi ngày khiêu chiến 20 lượt.

Rương Cao Quý Mỗi tuần sử dụng 7 rương, mở ra chắc chắn 1 Huyền Tinh Cấp 8 / 9 /10.

Tinh, Hoạt Lực Tiểu Mỗi ngày sử dụng tối đa 5 Bình mỗi loại, đơn giá 1000 đồng/1

Tinh, Hoạt Lực Trung Mỗi ngày sử dụng tối đa 10 Bình mỗi loại, đơn giá 5000 đồng/1

Tinh, Hoạt Lực Đại Mỗi ngày sử dụng tối đa 20 Bình mỗi loại, đơn giá 15000 đồng/1

Giá trọn bộ TL/HL 5 Tiểu, 10 trung, 10 đại , đơn giá 15v.

*Hỗ trợ tân thủ :

Khi máy chủ bắt đầu hoạt động quý nhân sĩ khởi tạo nhận vật sẽ nhận được những phần thưởng sau:

_Kinh nghiệm thăng cấp 50.

_1 Bộ trang bị và vũ khí 5x 4% (Tùy chọn ).

_Ngựa tân thủ (vĩnh viễn).

_Bạc Khóa 10 vạn.

_Túi Da Chồn 15 ô ( 3 Túi ).

*Online Nhận Thưởng

Nhận thông qua vật phẩm Tu Luyện Châu, mỗi ngày nhận tối đa 8 lần, cứ mỗi 15 phút nhận 1 lần.

Lần nhận Phần thưởng :

Lần 1 – Online 0 phút 5 vạn Bạc Khóa

Lần 2 – Online 15 phút 1 Huyền Tinh 5

Lần 3 – Online 30 phút 5000 Đồng Khóa

Lần 4 – Online 45 phút 5 vạn Bạc Khóa

Lần 5 – Online 60 phút 1 Huyền Tinh 5

Lần 6 – Online 75 phút 5000 Đồng Khóa

Lần 7 – Online 90 phút 5 vạn Bạc Khóa

Lần 8 – Online 105 phút 1 Huyền Tinh 5

*Thăng Cấp Nhận Thưởng :

Nhận thưởng thông qua Túi Tân Thủ

Cấp yêu cầu Phần thưởng

50 15 Huyền Tinh Cấp 4, 20 vạn Bạc Khóa

69 4 Huyền Tinh Cấp 7

79 10 Huyền Tinh Cấp 7

89 10 Huyền Tinh Cấp 7

99 6 Huyền Tinh Cấp 8

109 2 Huyền Tinh Cấp 9

109 vạn Bạc Khóa

10 Vạn Đồng Khóa

119 Đang Cập Nhật (Khi up cấp 109)

*** Lưu ý : Sẽ có thêm phần thưởng do chính admin đưa ra khi các game thủ đạt được các mốc LV .

- Hoạt động Bao Vạn Đồng có phần thưởng cố định và hấp dẫn.

- Bạch Hổ Đường Thời gian:

Cả ngày cứ 60 phút 1 trận

Mỗi ngày tham gia tối đa 1 lần

Yêu cầu Cấp 50

Qua 1 tầng nhận: 1.000.000 Điểm Kinh Nghiệm, 2 Huyền Tinh 5, 5 vạn Đồng khóa, 10 vạn bạc khóa.

Lưu ý: Mỗi lần qua ải để trống 2 ô, nếu không sẽ không được tính sô lần vượt ải.Phần thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào nhân vật khi qua ải.

-Tiêu Dao Cốc Thời gian: Từ 12h30 đến 23h30 Hàng Ngày, cứ 60 phút 1 trận.

Mỗi ngày tham gia tối đa 2 lần, 1 tuần cộng dồn tối đa 14 lần

Yêu cầu cấp 80.

Qua 1 ải nhận: 2 Huyền Tinh 5,2 Huyết Ảnh Thương, 2 vạn Đồng khóa,5 vạn Bạc khóa 1.000.000 exp.

Lưu ý: Mỗi lần qua ải để trống ô, nếu không sẽ không được tính sô lần vượt ải.Phần thưởng sẽ được chuyển trực tiếp vào nhân vật khi qua ải.

-Tống Kim Thời gian: 10h50, 16h50, 20h50 và 22h50 Hàng Ngày

Đạt 1000 -> 3000 điểm 3 triệu EXP, 3v Đồng Khóa, 5v Bạc Khóa, 3 Huyền Tinh 5.

Đạt 3000 -> 5000 điểm 5 triệu EXP, 5v Đồng Khóa, 15v Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh 6.

Đạt 5000 -> 7000 điểm 5 triệu EXP, 7v Đồng Khóa, 25v Bạc Khóa, 4 Huyền Tinh 6.

Đạt 7000 -> 10000 điểm 5 triệu EXP, 10v Đồng Khóa, 35v Bạc Khóa, 3 Huyền Tinh 7.

Đạt trên 10000 điểm 5 triệu EXP, 15v Đồng Khóa, 50v Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 8, Danh hiệu Chiến Quốc Nguyên Soái + Vòng Sáng 24 giờ.

-Hải Tặc Thời gian: Cả Ngày

Mỗi ngày hoàn 6 nhiệm vụ, mỗi tuần săn tối đa 36 con

Yêu cầu Cấp 50

Hải tặc 50: 1 Danh Bổ Lệnh

Hải tặc 60: 2 Danh Bổ Lệnh

Hải tặc 70: 3 Danh Bổ Lệnh

Hải tặc 80: 4 Danh Bổ Lệnh

Hải tặc 90: 5 Danh Bổ LệnhLưu ý: Huyền tinh rơi ra từ Hải Tặc sẽ (Khóa).

-Thương Hội Thời gian: Cả Ngày

Mỗi tuần hoàn thành tối đa 1 nhiệm vụ , Yêu cầu Cấp 60 Nhiệm vụ sẽ reset lại vào lúc 23h00 Chủ Nhật.

10 Nhiệm Vụ: 50 Vạn Bạc Khóa, 2 Huyền Tinh Cấp 6.

20 Nhiệm Vụ: 100 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 7.

30 Nhiệm Vụ: 50 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 8.

40 Nhiệm Vụ: 150 Vạn Bạc Khóa, 1 Huyền Tinh Cấp 9.

Lưu ý: Từ 23h00 đến 24h00 Chủ Nhật sẽ không thể đối thoại với NPC Chủ Thương Hội.

-Thi Đấu Môn Phái Thời gian: Từ 19h30 Thứ 3 và 6 Hàng Tuần, tham gia hoạt động thông qua Chưởng môn nhân.

Yêu cầu Cấp 60 và đã gia nhập Môn Phái.

Top 1 và Tân Nhân Vương: Nhận danh hiệu tần nhân vương, Huyền tinh 8 (x1), 40 vạn đồng thường

Top 2: Huyền tinh 8 (x1), 25 vạn đồng thường

Top 3: Huyền tinh 8 (x1), 10 vạn đồng thường

-Tranh Đoạt Lãnh Thổ Thời gian: Từ 20h00 đến 21h30 Thứ 7, Chủ Nhật Hàng Tuần.

MỞ KHI MÁY CHỦ MỞ CẤP 89 ĐƯỢC 7 NGÀY

Yêu cầu: Cấp 80, Là người chơi đã có Bang Hội

-Hoa Sơn Luận Kiếm Thời gian: Từ 19h00 đến 19h30 Hàng Ngày.

MỞ KHI MÁY CHỦ MỞ OPEN CHÍNH THỨC.

Yêu cầu: Cấp 50 trở lên, Là người chơi đã gia nhập môn phái

-Tần Lăng Thời gian: Cả Ngày, mỗi nhân vật có 24 tiếng trong Tần Lăng. 🙂

MỞ KHI MÁY CHỦ MỞ CẤP 109

Yêu cầu: Cấp 100 trở lên.

__________________________________

Trân trọng

Kiếm Thế BĐS

kiemthebds.com

Kiếm Thế mới ra - Ông vua dòng game kiếm hiệp.