f
 


Open máy chủ long môn phi kiếm 08h00 ngày 07/11/2019 - kiếm thế trấn phái - Kiếm Thế Vip Kiếm Thế Mới Ra OB 7/11/2019

Kiếm Thế Vip Kiếm Thế Mới Ra - Alpha Test: 7/11/2019 - Open Beta: 7/11/2019 - Exp x1 Drop x1 - Open máy chủ long môn phi kiếm 08h00 ngày 07/11/2019 - kiếm thế trấn phái - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 11 2019

Trang chủ: http://kiemthevip.top

OPEN CHÍNH THỨC MÁY CHỦ LONG MÔN PHI KIẾM
Thời Gian: 08h00 Ngày 07/11/2019
SERVER MỞ MAX CẤP 255

==========================================================
Trang chủ: http://kiemthevip.top
==========================================================
FB Admin: https://www.facebook.com/duongvantinh19843
==========================================================
Fanpage: https://www.facebook.com/pg/KiemTheLongMonPhiKiem
==========================================================
Group: https://www.facebook.com/groups/755251517883210/
==========================================================
Hướng dẫn cài đặt: http://kiemthevip.top/huong-dan-cai-dat-game-post37.html
==========================================================
Bản Giá Nạp & CODE Khuyến Mãi: http://kiemthevip.top/code-khuyen-mai-code-su-kien-post70.h…
==========================================================
HỔ TRỢ TÂN THỦ KHI VÀO GAME
Thăng Cấp :130
Nhận : 3000v Vạn Đồng Khóa
Nhận : 2 Ức Bạc Khóa
Nhận Rương Trang Bị Anh Hùng (Vĩnh Viễn) +16
Nhận :1 Rương Vũ Khí Tầng Lăng :three: +16
Nhận :1 Ngựa Phiên Vũ 120 (Vĩnh Viễn)
Nhận :1 Rương Quà Nhiệm Vụ 110
Nhận :1 Luân Hồi Ấn Cấp 1
Nhận :1 Mặt Nạ Hàng Long Phục Hổ Quán
Nhận :1 Già Lam Kinh Nội Công Cấp 1
Nhận :1 Già Lam Kinh Ngoại Công Cấp 1
Nhận :1 Vô Hạn Truyền Tống Phù (Vĩnh Viễn)
Nhận :1 Lệnh Bài Uy Danh Giang Hồ
Nhận :4 Lệnh Bài Mở Rộng Rương
Nhận :3 Túi 24 Ô
Nhận :1 Ngọc Trúc Mai Hoa Tháng
Nhận Danh Hiệu Tân Thủ
==========================================================
CODE LIKE & SHARE (NHẬN ĐƯỢC KHI LIKE & SHARE BÀI VIẾT KÈM THEO TAG 5 BẠN BÈ)
MÃ CODE LIKE & SHARE: CODECHIASETEST
Nhận 1 Rương Quà Code Tân Thủ
Mở Rương Nhận Như Sau:
Nhận 1 Đồng Năm Mới 6 Skill
Nhận 1 Bộ Trang Bị Pet 4
Kích Hoạt Max Danh Vọng Tầng Lăng
Kích Hoạt Bảo Châu Cấp 1
Kích Hoạt Kinh Mạch Cấp 1
Kích Hoạt Skill Thần Thú Du Long Cấp 1
Kích Hoạt Tiểu Bảo Bối Cấp 1
Kích Hoạt Bé Yêu Cấp 1
Kích Hoạt Nhẫn Tình Yêu Cấp 1
Kích Hoạt Hộ Pháp Cấp 10​

 


 

----------BQT Kiếm Thế Long Môn Đồng Kính Báo !!!----------
[​IMG]
[​IMG]

 


[​IMG]