f
 


Cày cuốc nhẹ nhàng , dễ chơi , dễ bánh cuốn - Kiếm Thế Tương Phùng Nguyên Thủy 2009 OB 3/7/2020

Kiếm Thế Tương Phùng Nguyên Thủy 2009 - Alpha Test: 28/6/2020 - Open Beta: 3/7/2020 - Exp x1000 Drop 99% - Cày cuốc nhẹ nhàng , dễ chơi , dễ bánh cuốn - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 7 2020

Trang chủ: http://kiemthetuongphung.com

Hỗ trợ Tân Thủ


 • Level 90
   
 • Sét đồ tân thủ 8x + 10
   
 • 3 túi 15 ô
   
 • 1 Ngựa Xích Thố Cấp 60
   
 • 1 Vô hạn truyền tốn phù 7d
   
 • 500v Bạc khóa
   
 • 50v Đồng khóa
   

 

Phiên bản 2009 nguyên thủy VNG


 1. Tống Kim : 


 • Mốc 3-5k điểm: 20v bạc,1v đồng khóa,1 HT6, 1tr Exp, 5 NL mỗi loại
 • Mốc 5-10k điểm:50v bạc, 3v đồng khóa,2 HT7,5tr Exp, 10 NL mỗi loại, 1 bản đồ VHC
 • Mốc >10k điểm: 100v bạc,5v đồng khóa, 1 HT8,10tr Exp,20 NL mỗi loại, 1 bản đồ VHC


2Bách Bảo Rương (Quay Sò) :


 • Rương Cao Quý giới hạn mỗi tuần 25 rương , và mở random huyền tinh 8,9,10
 • Tỉ lệ quay sò 1 - 6 sao ( Tỉ lệ thấp )


3. Tinh/Hoạt Lực :


 • Tiểu 15 bình / ngày
 • Trung 10 bình / ngày
 • Đại 5 bình/ ngày


4. Tiêu Dao Cốc :
 


 • Qua ải nhận: 5v bạc khóa, 5k đồng khóa,3 NL event,1 HT 6, 30Tiền du long, 1tr Exp


5. Quân Doanh :


 • HT 6 7 8, Tinh hoạt lực ( đại )


6. Hải Tặc :


 • Danh bổ lệnh


7. Thương Hội :


 • Đang update
   


8. Tranh Đoạt Lãnh Thổ :


 • Quan ấn lãnh thổ , HT 4 5 6 , Rương TDLT


9. Bạch Hổ Đường :


 • 2 HT 6 , 100 Tiền Du Long , 2 NL Event , 1v đồng khóa , 2tr Exp


10. Du Long  :


 • Khiêu chiến 100 lần / ngày
 • Trứng du long 10 quả/ ngàyServer giới hạn Tống kim 21h - có các trận đua top Tống kim 21h với phần thưởng hấp dẫn​
BHD, TDC, Loạn phái chuẩn 2009​
Boss Tần thủy hoàng​
Boss Tam kỳ lân​
Giới hạn Lever không lo thọt cấp​

Chân thành kính báo tới quý vị đồng đạo nhanh chóng tham gia server