f
 


Miễn phí 99% - Kiếm Thế Trấn Phái Trấn Phái OB 1/8/2020

Kiếm Thế Trấn Phái Trấn Phái - Alpha Test: 1/8/2020 - Open Beta: 1/8/2020 - Exp 999x Drop 80% - Miễn phí 99% - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 8 2020

Trang chủ: http://kiemthetranphai.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mukeeppointfree

🇻🇳🇻🇳𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐧 S10 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 🇻🇳🇻🇳🇻🇳
➖➖➖➖➖➖ 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒆𝒓 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑴𝒆̣̂𝒏𝒉➖➖➖➖➖➖
🏵🏵𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧 10h00 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 01/08/2020🏵🏵
💖💖💖𝐊𝐢𝐞𝐦𝐓𝐡𝐞𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐚𝐢.𝐂𝐨𝐦💖💖💖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎁𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧:
✅Trùng sinh nhận điểm tiềm năng và danh hiệu VIP
✅Tham gia Hoạt động nhận đồng và Nguyên liệu nâng cấp
✅Đánh boss 55,75,95 các boss tiểu Tần Lăng + Boss BHD nhận KNB + nguyên liệu nâng cấp..
✅Vượt hầm VHC + TQC nhận KNB + EXP + NL nâng cấp
✅Đánh boss nhận KNB đại + exp
✅Train quái nhận đồng 30đồng /1 con
✅Tỉ lệ exp đánh quái cực cao
✅Các tính năng F1 ở NPC nâng cấp
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎁𝐓𝐚̣𝐨 𝐚𝐜𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐬𝐞̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜🎁
✅Gia nhập game hỗ trợ Lv 130
✅1 Rương làm nhiệm vụ 110
✅2000 Vạn đồng khóa
✅2 Ức Bạc Khóa
✅1 Mặt nạ Hàn Long Phục Hổ Quán
✅1 Già Lam Kinh Nội Công, Ngoại Công, Ấn Level 1
✅Túi mở rộng kho đồ 1,2,3,4
✅3 Túi bàn lông 24 Ô
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🎁𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆: "𝐊𝐈𝐄𝐌𝐓𝐇𝐄𝐓𝐑𝐀𝐍𝐏𝐇𝐀𝐈"
✅Nhận 100v bạc thường
✅Nhận 3000 Chiến thần
✅Nhận 24 𝐕𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟏
✅Nhận Thú cưỡi 𝐇𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚̃, 𝐋𝐚𝐦 𝐌𝐚̃, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐌𝐚̃, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚̃ 𝐥𝐯𝟏𝟎
✅Nhận 1 𝐒𝐞𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧
✅Nhận Ngoại trang 7 ngày
✅Nhận chân nguyên 7 ngày
✅Nhận Set đồng hành cấp 5
✅Nhận 1 đồng hành 6 skill
#kiếmthế #kiemthe2020 #gameprivate #kiemthe #gameonline #gamepc #tròchơi #kiemtheprivate #private #gamehay #tròchơiđiệntử
➖➖➖➖𝗕𝗤𝗧 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺 𝗧𝗵𝗲̂́ 𝗞𝗶́𝗻𝗵 𝗕𝗮́𝗼 !!!➖➖➖➖
⚛️𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉: 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐤𝐢𝐞𝐦𝐭𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚𝐧𝐩𝐡𝐚𝐢.𝐜𝐨𝐦/
⚛️𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽: https://www.facebook.com/groups/TranPhai2020
⚛️𝗙𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲: https://www.facebook.com/TranPhai2020