f
 


Miễn phí 99% - Kiếm Thế Trấn Phái Trấn Phái OB 18/7/2021

Kiếm Thế Trấn Phái Trấn Phái - Alpha Test: 15/7/2021 - Open Beta: 18/7/2021 - Exp x999 Drop 99% - Miễn phí 99% - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 7 2021

Trang chủ: http://kiemthetranphai.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tranphai2020

💥Trấn Phái 2021 Thông báo Open Server mới Minh Giáo
     ✝️Alpha test: 10h00 ngày 15/07/2021
     ✝️Open beta: 10h00 ngày 18/07/2021
💥Trang chủ: 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐤𝐢𝐞𝐦𝐭𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚𝐧𝐩𝐡𝐚𝐢.𝐜𝐨𝐦/


➖➖➖➖➖➖
✅𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 ALPHA TEST:  Trải nghiệm "Free toàn bộ tại TÚI TÂN THỦ"
✅𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚̉𝐧: OPEN BETA
     + Train quái nhận đồng 30 đồng /1 con
     + Các hoạt động đặc sắc, CÀY LÀ CÓ
     + Hoạt động Công thành chiến, PK Liên SERVER hàng tuần
     + Đua top OPEN Nhận Kim nguyên bảo Đại
✅𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄: INBOX ADMIN nhận
     + Kích hoạt Thú cưng, Hầu Vương
     + Nhận 24 cây vũ khí Đằng Long Level 1
     + Nhận 1 Rương Pháp Bảo Skill Trấn Phái
     + Nhận 1 Set Trang Bị "Trấn thiên Vĩnh Viễn"

➖➖➖➖➖➖

✅Trang chủ: http://kiemthetranphai.com/
✅Group: https://www.facebook.com/groups/TranPhai2020
✅Fanpage: https://www.facebook.com/TranPhai2020