f
 


Kiếm thế - Kiếm Thế Trấn Phái Trấn Phái OB 6/6/2020

Kiếm Thế Trấn Phái Trấn Phái - Alpha Test: 6/6/2020 - Open Beta: 6/6/2020 - Exp x9999 Drop 100% - Kiếm thế - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 6 2020

Trang chủ: http://kiemthetranphai.com

🇻🇳🇻🇳🇻🇳𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐒9 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

➖➖➖➖➖➖ 𝑺𝒆𝒓𝒗𝒆𝒓 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 Đ𝒊̣𝒂➖➖➖➖➖➖

🏵🏵𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝟏4𝐡𝟎𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟬𝟲/𝟬𝟲/𝟮𝟬𝟮𝟬🏵🏵

💖💖💖KiemTheTranPhai .Com (Bỏ cách)💖💖💖

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🎁𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧:

✅Trùng sinh nhận điểm tiềm năng và danh hiệu VIP

✅Tham gia Hoạt động nhận đồng và Nguyên liệu nâng cấp

✅Đánh boss 55,75,95 các boss tiểu Tần Lăng + Boss BHD nhận KNB + nguyên liệu nâng cấp..

✅Vượt hầm VHC + TQC nhận KNB + EXP + NL nâng cấp

✅Đánh boss nhận KNB đại + exp

✅Train quái nhận đồng 30đồng /1 con

✅Tỉ lệ exp đánh quái cực cao

✅Các tính năng F1 ở NPC nâng cấp

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🎁𝐓𝐚̣𝐨 𝐚𝐜𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐬𝐞̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜🎁

✅Gia nhập game hỗ trợ Lv 130

✅1 Rương làm nhiệm vụ 110

✅2000 Vạn đồng khóa

✅2 Ức Bạc Khóa

✅1 Mặt nạ Hàn Long Phục Hổ Quán

✅1 Già Lam Kinh Nội Công, Ngoại Công, Ấn Level 1

✅Túi mở rộng kho đồ 1,2,3,4

✅3 Túi bàn lông 24 Ô

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

🎁𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆: "𝐊𝐈𝐄𝐌𝐓𝐇𝐄𝐓𝐑𝐀𝐍𝐏𝐇𝐀𝐈"

✅Nhận 100v bạc thường

✅Nhận 3000 Chiến thần

✅Nhận 24 𝐕𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟏

✅Nhận Thú cưỡi 𝐇𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚̃, 𝐋𝐚𝐦 𝐌𝐚̃, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐌𝐚̃, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚̃ 𝐥𝐯𝟏𝟎

✅Nhận 1 𝐒𝐞𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧

✅Nhận Ngoại trang 7 ngày

✅Nhận chân nguyên 7 ngày

✅Nhận Set đồng hành cấp 5

✅Nhận 1 đồng hành 6 skill

➖➖➖➖BQT Kiếm Thế Kính Báo !!!➖➖➖➖

⚛️Trang chủ: KiemTheTranPhai .Com (Bỏ cách)
⚛️Group: https://bom.to/cbCUlc
⚛️Fanpage: https://bom.to/hO5I1x