f
 


99% - Kiếm Thế Trấn Phái Trấn Phái OB 29/11/2020

Kiếm Thế Trấn Phái Trấn Phái - Alpha Test: 29/11/2020 - Open Beta: 29/11/2020 - Exp 999% Drop 90% - 99% - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 11 2020

Trang chủ: http://kiemthetranphai.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tranphai2020

💥💥𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 💥💥
➖➖➖➖➖➖Server Thiên Kim ➖➖➖➖➖➖
✝️✝️✝️𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧 10h00 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 29/11/2020✝️✝️✝️
💖💖💖💖💖𝐊𝐢𝐞𝐦𝐓𝐡𝐞𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐚𝐢.𝐂𝐨𝐦💖💖💖💖💖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💠💠💠𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧:
✅ Free Kích Hoạt FULL các tính năng F1
✅Train quái nhận đồng 30 đồng /1 con
✅Tất cả các HĐ của kiếm thế đều có đồng, vượt ải TDC, BHĐ, TK và đi hầm TQC + VHC.
✅Tỉ lệ exp đánh quái cực cao.
✅Khuyến mãi nạp lần đầu x700% giá trị
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💥💥𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆: "𝐊𝐈𝐄𝐌𝐓𝐇𝐄𝐓𝐑𝐀𝐍𝐏𝐇𝐀𝐈"
✅Nhận 3000 Chiến thần
✅Nhận Thú cưỡi Du Long Cấp 10.
💥💥𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄: "𝐂𝐇𝐈𝐀𝐒𝐄𝐅𝐁𝟐𝟎𝟐𝟎"
✅Kích hoạt Full Các tính năng F1
✅Nhận 24 𝐕𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟏
✅Nhận 1 𝐒𝐞𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧
✅Nhận Nhẫn Cưới Free + Đồng hành 6 Skill
✅Nhận Ngoại trang, Chân Nguyên, Bí Bảo 7 ngày
𝐏/𝐬: 𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚𝐠 𝟓 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐞̀, 𝐜𝐡𝐮̣𝐩 𝐡𝐢𝐧𝐡 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐀𝐃 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐨𝐚𝐭 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄 𝐧𝐡𝐞́
#kiếmthế #kiemthe2020 #gameprivate #kiemthe #gameonline #gamepc #tròchơi #kiemtheprivate #private #gamehay #tròchơiđiệntử
➖➖➖➖𝗕𝗤𝗧 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺 𝗧𝗵𝗲̂́ 𝗞𝗶́𝗻𝗵 𝗕𝗮́𝗼 !!!➖➖➖➖
⚛️𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉: 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐤𝐢𝐞𝐦𝐭𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚𝐧𝐩𝐡𝐚𝐢.𝐜𝐨𝐦/
⚛️𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽: https://www.facebook.com/groups/TranPhai2020
⚛️𝗙𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲: https://www.facebook.com/TranPhai2020