f
 


Miễn phí 99% - Kiếm Thế Trấn Phái Trấn Phái OB 11/10/2020

Kiếm Thế Trấn Phái Trấn Phái - Alpha Test: 11/10/2020 - Open Beta: 11/10/2020 - Exp 9999 Drop 99% - Miễn phí 99% - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 10 2020

Trang chủ: http://kiemthetranphai.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/tranphai2020/

💥💥💥𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐌𝐨̛́𝐢 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 💥💥💥

➖➖➖➖➖➖𝐒𝐞𝐫𝐯𝐞𝐫 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 Đ𝐚̣𝐨➖➖➖➖➖➖

✝️✝️✝️𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧 10h00 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 11/10/2020✝️✝️✝️

💖💖💖💖💖𝐊𝐢𝐞𝐦𝐓𝐡𝐞𝐓𝐫𝐚𝐧𝐏𝐡𝐚𝐢.𝐂𝐨𝐦💖💖💖💖💖

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💠💠💠𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚̉𝐧 𝐎𝐩𝐞𝐧:

✅Trùng sinh nhận điểm tiềm năng và danh hiệu VIP

✅Tham gia Hoạt động nhận đồng và NL nâng cấp

✅Đánh boss 55,75,95 các boss tiểu Tần Lăng + Boss BHD nhận KNB + nguyên liệu nâng cấp..

✅Vượt hầm VHC + TQC nhận KNB + EXP + NL nâng cấp

✅Thu thập lệnh bài TDC đổi đồng ở NPC Thương Hội

✅Hoạt động Hộ Tống Công Chúa, Đào Quặng, Nhặt quả Hoàng Kim.. Mang lại lượng lớn nguyên liệu

✅Đánh boss nhận KNB đại + exp

✅Train quái nhận đồng 30đồng /1 con

✅Tỉ lệ exp đánh quái cực cao

✅Các tính năng F1 ở NPC nâng cấp

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💠💠💠𝐓𝐚̣𝐨 𝐚𝐜𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐚𝐦𝐞 𝐬𝐞̃ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜

✅Gia nhập game hỗ trợ Lv 130

✅1 Rương làm nhiệm vụ 110

✅2000 Vạn đồng khóa

✅2 Ức Bạc Khóa

✅1 Mặt nạ Hàn Long Phục Hổ Quán

✅1 Già Lam Kinh Nội Công, Ngoại Công, Ấn Level 1

✅Túi mở rộng kho đồ 1,2,3,4

✅3 Túi bàn lông 24 Ô

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💥💥𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆: "𝐊𝐈𝐄𝐌𝐓𝐇𝐄𝐓𝐑𝐀𝐍𝐏𝐇𝐀𝐈"

✅Nhận 100v bạc thường

✅Nhận 3000 Chiến thần

✅Nhận Thú cưỡi 𝐇𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚̃, 𝐋𝐚𝐦 𝐌𝐚̃, 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐌𝐚̃, 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐌𝐚̃ 𝐥𝐯𝟏𝟎

✅Nhận Set đồng hành cấp 5

💥💥𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐋𝐈𝐊𝐄 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄: "𝐂𝐇𝐈𝐀𝐒𝐄𝐅𝐁𝟐𝟎𝟐𝟎"

✅Kích hoạt 𝐇𝐮𝐲 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

✅Nhận 24 𝐕𝐮̃ 𝐤𝐡𝐢́ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐢 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐥 𝟏

✅Nhận 1 𝐒𝐞𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐓𝐫𝐚̂́𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐯𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧

✅Nhận Nhẫn Cưới Free

✅Nhận Ngoại trang 7 ngày

✅Nhận chân nguyên 7 ngày

✅Nhận Bí Bảo 7 ngày

✅Nhận 1 đồng hành 6 skill

✅Kích Hoạt Thú Cưng

𝐏/𝐬: 𝐘𝐞̂𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐒𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐚𝐠 𝟓 𝐛𝐚̣𝐧 𝐛𝐞̀, 𝐜𝐡𝐮̣𝐩 𝐡𝐢𝐧𝐡 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐀𝐃 đ𝐞̂̉ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐨𝐚𝐭 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐄 𝐧𝐡𝐞́

#kiếmthế #kiemthe2020 #gameprivate #kiemthe #gameonline #gamepc #tròchơi #kiemtheprivate #private #gamehay #tròchơiđiệntử

➖➖➖➖𝗕𝗤𝗧 𝗞𝗶𝗲̂́𝗺 𝗧𝗵𝗲̂́ 𝗞𝗶́𝗻𝗵 𝗕𝗮́𝗼 !!!➖➖➖➖

⚛️𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉: 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐤𝐢𝐞𝐦𝐭𝐡𝐞𝐭𝐫𝐚𝐧𝐩𝐡𝐚𝐢.𝐜𝐨𝐦/

⚛️𝗚𝗿𝗼𝘂𝗽: https://www.facebook.com/groups/TranPhai2020

⚛️𝗙𝗮𝗻𝗽𝗮𝗴𝗲: https://www.facebook.com/TranPhai2020