f
 


Open sv. quân thiên - skill trấn phái - cày cuốc bất tận. - Kiếm Thế Thiên Ma Kiếm Thế Private OB 12/2/2020

Kiếm Thế Thiên Ma Kiếm Thế Private - Alpha Test: 12/2/2020 - Open Beta: 12/2/2020 - Exp N/a Drop N/a - Open sv. quân thiên - skill trấn phái - cày cuốc bất tận. - Kiếm Thế private lậu mới ra tháng 2 2020

Trang chủ: https://www.kiemthethienma.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/kiemthethienma/

Kiếm Thế đồng khóa như đồng thường
Tham gia hoạt động cả ngày
Hệ Thống Boss theo thời gian
Tham gia game ngay tại Kiếm Thế Thiên Ma

 

 

[KiemTheThienMa.com] - Đồng khóa như đồng thường - Cày cuốc thả ga
Kiếm Thế mới ra miễn phí tham gia Like share nhận code


OPEN SERVER - 14H CHIỀU 12-02
MÁY CHỦ MỚI: QUÂN THIÊN


Trang chủ: https://www.kiemthethienma.com/
Đăng ký: https://kiemthethienma.com/dang-ky.html
Tải game: https://taigame.kiemthethienma.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/kiemthethienma/

 
 


Train đồng FULL map 115 (15 đồng thường + 15 đồng khóa \ 1 Quái)

QUÀ TẶNG TÂN THỦ
Hỗ trợ cấp 130
Set Hoàng Kim +16
200 Hòa Thị Bích
Luân Hồi Ấn
500v Đồng Khóa
1 Ức Bạc Khóa
3 Túi 24 ô
1 Bộ Trang Bị Đồng Hành cấp 3
Ngoại Trang Cánh
Thú Cưỡi Tân Thủ
1 Lệnh bài uy danhHệ Thống Ngựa Mới Nhất
 

 
 

 
 

 
 
Kỹ Năng Trấn Phái
 
 
 
 
 
 
 
 Mặt Nạ Mới Nhất
 
 Trang Bị Pet Mới Nhất
 
 Ngoại Trang Mới Nhất
 
 


HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI : http://kiemthethienma.com